Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 17.577.458.346 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 1.757.700.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Bảo Trân (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Yên theo cácHợp đồng tín dụng cụ thể như sau:HĐTD số 11/14/HĐTD-BAOTRAN ngày 24/11/2014; HĐTD số 02_BAOTRAN/HĐTD ngày 12/07/2012; HĐTD số 01_BAOTRAN/HĐTD ngày 20/10/2011; HĐTD số 08/2011/HĐTD-BTRAN ngày 21/09/2011; HĐTD số 01/2011/HĐTD-BTRAN ngày 17/01/2011; HĐTD số 2010/HĐTD/DỰÁN-BTrân ngày 31/05/2010.

+ Nợ gốc: 17.485.561.037 đồng

+ Toàn bộ nợ lãi trong hạn và quá hạn: 7.895.217.745đồng

+ Tổng nợ đến ngày 15/7/2023: 25.380.778.782đồngBằng chữ (Hai mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi triệu, bẩy trăm bẩy mươi tám nghìn, bẩy trăm tám mươi hai đồng)

2. Tài sản bảo đảm củakhoản nợ:

TT

Tài sản bảo đảm

Đặc điểm tài sản (mô tả TSBĐ)

Giấy tờ chứng minh QSH

1

HĐBĐ số 02-BAOTRAN/HĐTCTS ngày 12/07/2012

2 Dây chuyền nghiền đá, máy nghiền đá, trạm điện, giàn khoan đá BMK5, phụ tùng nghiền đá, hàm nghiền đá, các loại tài sản khác gắn liền với công trình tại mỏ đá.

Hóa đơn tài chính

3. Nguồn gốc,hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH Bảo Trântại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Yêntheo các Hợp đồng tín dụng cụ thể như sau:HĐTD số 11/14/HĐTD-BAOTRAN ngày 24/11/2014; HĐTD số 02_BAOTRAN/HĐTD ngày 12/07/2012; HĐTD số 01_BAOTRAN/HĐTD ngày 20/10/2011; HĐTD số 08/2011/HĐTD-BTRAN ngày 21/09/2011; HĐTD số 01/2011/HĐTD-BTRAN ngày 17/01/2011; HĐTD số 2010/HĐTD/DỰÁN-BTrân ngày 31/05/2010.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)và theo phương thức “Có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Bảo Trânvàcác bên liên quan đến tài sản bảo đảmvới các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Bảo trân, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMCLTD, Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Yênvà đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 17.577.458.346đồng(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, ba trăm bốn mươi sáu đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 19/6/2024 và ngày 20/6/2024 tại Tầng 8, Tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ8h00ngày14/6/2024 đượcniêm yêt đấu giá đến 16h00’’ngày 24/6/2024 tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh đấu giá Việt Nam - Địa chỉ:Ô số 6, Tầng 1, tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 1.757.700.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng)tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.

9. Bước giá: 20.000.000 đồng(Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

10. Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ(theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

+ Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá(theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.

+ Chứngtừ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ(theo mẫu, có dấu công ty);

+ Bản cam kết xem khoản nợ đấu giá(theo mẫu, có dấu công ty);

+ Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu (sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Thời gian,phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/6/2024 đến 16h ngày 26/6/2024  (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh đấu giá Việt Nam.

+ Số tài khoản: 1220 202 014894 mở tạiAgribank Chi nhánh Long Biên.

+ Nội dung: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản của Agribank

 12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 16h00’’ ngày 27/6/2024.

- Địa điểm:Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh đấu giá Việt Nam– Địa chỉ:Ô số 6, Tầng 1, tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ:Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giákhoản nợphải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thànhvới bên có khoản nợđấu giá.

Phương thức thanh toán: Bên mua nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay trong một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được vượt quá 20ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.

- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Bên mua nợ phải thanh toán ít nhất là 30% giá trị hợp đồng mua bán, Bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết. Việc trả trước để thực hiện hợp đồng mua bán phải được quy định trong hợp đồng mua bán nợ (giá trị trả trước, thời hạn trả trước, điều khoản phạt vi phạm hợp đồng...).

- Giá trị mua bán trên hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.

- Người trúng đấu giá khoản nợ chuyển tiền thanh toán mua khoản nợ đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ vàotài khoảnsố459901của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Yên mở tại AgribankChi nhánh tỉnh Phú Yên.

-Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giá khoản nợ không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.

- Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá Hợp danhđấu giá Việt Nam sẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Yêntheo sốtài khoản 459901tại AgribankChi nhánh tỉnh Phú Yên.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank:

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282

Công ty Đấu giá Hợp danh đấu giá Việt Nam

Địa chỉ:Ô số 6, Tầng 1, tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook