Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 9.489.301.136 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 949.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tổ chức đấu giá:Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá:Agribank Chi nhánh 7 – Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Đại diện cho bên có tài sản đấu giá:Agribank AMC LTD (được quyền xử lý tài sản theo Theo văn bản ủy quyền xử lý nợ giữa Agribank AMC LTD vàAgribank Chi nhánh 7)- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9,sốnhà135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản

3.1 Tài sản đấu giá: 2.488.802 cổ phần của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco theo Bản án hình sự phúc thẩm số 585/2016/HS-PT ngày 24/10/2016 của TANDCC tại Tp.HCM

3.2Nguồn gốc, tình trạng pháp lý, hồ sơ pháp lý của tài sản:

a. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản:Agribank Chi nhánh 7 được quyền xử lý toàn bộ 2.488.802 cổ phần của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco theo Bản án hình sự phúc thẩm số 585/2016/HS-PT ngày 24/10/2016 của TANDCC tại Tp.HCM.Trong đó:

- 717.865 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP ô tô Bảo Toàn tại Hà Nội

- 1.770.937 cổ phần thuộc sở hữu Công ty TNHH TM Mai Khôi (ngân hàng đang nắm giữ bản chính sổ chứng nhận từ ngày 21/07/2011. Tuy nhiên, ngày 30/06/2014 Công ty TNHH TM Mai Khôi đã chuyển nhượng 1.770.937 cổ phần cho Công ty CPĐT&PT nguồn nhân lực Tracimexco theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, số công chứng 006726 quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD nhưng Công ty CP CPĐT&PT Tracimexco vẫn chưa thực hiện sang tên, cấp giấy chứng nhận sở hữu số cổ phần này cho Công ty CPĐT&PT nguồn nhân lực Tracimexco).

b. Hồ sơ pháp lý của tài sản:

Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, mã số cổ đông: 001 đứng tên Công ty TNHH TM Mai Khôi do Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco phát hành ngày 02/3/2010;

Bản án hình sự phúc thẩm số 585/2016/HS-PT ngày 24/10/2016 của TANDCC tại Tp.HCM;

Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 256/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2018 của Chi cục Thi hành an Dân sự Q.Long Biên, Tp.Hà Nội;

Công văn số 345/CV-THA ngày 15/3/2019 của Chi cục Thi hành an Dân sự Q.Long Biên, Tp.Hà Nội;

Công văn số 346/CV-THA ngày 15/3/2019 của Chi cục Thi hành an Dân sự Q.Long Biên, Tp.Hà Nội;

Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sở hữu tài sản số 24/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2019 của Chi cục Thi hành an Dân sự Q.Long Biên, Tp.Hà Nội;

Thông báo v/v cưỡng chế thi hành án số 484/TBCC-THA ngày 18/5/2019 của Chi cục Thi hành an Dân sự Q.Long Biên, Tp.Hà Nội;

Biên bản ngày 24/5/2019 v/v chuyển giao quyền sở hữu tài sản của Công ty CP ô tô Bảo Toàn cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

Công văn số 07/CV-THA ngày 02/10/2019 v/v thông báo kết quả cưỡng chế đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật;

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số QDTH/10003628 ngày 19/3/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT T.Bắc Kạn;

Công văn số 18/CV ngày 06/7/2022 của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco;

Công văn số 69/CTHADS-NV&TCTHA ngày 09/09/2022 của Cục Thi hành án Dân sự T.Bắc Cạn v/v thông báo ý kiến kết luận của trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đối với việc thi hành án của công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco;

Công văn số 1967/CTBCA-NVDTPC ngày 21/11/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Cạn v/v đôn đốc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuế, phí được UBND tỉnh giao theo kế hoạch năm 2022;

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác

3.3 Hiện trạng tài sản đấu giá:

- Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem, tìm hiểu hồ sơ tài sản đấu giá mà Agribank Chi nhánh 7 hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá.

- Rủi ro tiềm ẩn: Hiện nay, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco (Công ty Tracimexco) đã bị thu hồi theo Quyết định số QDTH/10003628 ngày 19/3/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT T.Bắc Kạn; phía công ty vẫn còn các khoản phải thanh toán như: tiền thuê đất và các nghĩa vụ khác phải thanh toán theo bản án, quyết định của Toà án. Ngoài ra, bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản đấu giá và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: Công ty Tracimexco có thể phải thực hiện thủ tục giải thể do giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, các khoản nợ của Công ty với các bên liên quan, các khoản nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện với cơ quan nhà nước....vv.

Những rủi ro tiềm ần này, Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin, hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá, mua đấu giá tài sản xem xét, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Hiện Agribank Chi nhánh 7 không giữ bản chính Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đứng tên Công ty CP ô tô Bảo Toàn và thực hiện xử lý số cổ phần này theo bản án và các quyết định của cơ quan thi hành án. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét, tự xác định tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế và tự liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục sang tên tài sản. Agribank Chi nhánh 7, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ tài sản theo hiện trạng thực tế;

- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ tài sản đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản;

- Trường hợp trúng đấu giá, Công ty CP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco sẽ hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho khách hàng trúng đấu giá theo nội dung tại Công văn số 18/CV ngày 06/7/2022 của Công ty Tracimexco;

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: ngày 05/12/2023đến ngày11/12/2023(trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 7 – Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Liên tục từ ngày 05/12/2023đến ngày11/12/2023(trong giờ hành chính)tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

6. Giá khởi điểm: 9.489.301.136(Chín tỷ, bốn trăm tám mưới chín triệu, ba trăm lẻ một nghìn, một trăm ba mươi sáu đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sảnđấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giátheo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sảntrúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:

- Người đăng ký xem tài sản phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản được mua (nếu có).

- Người mua được mua tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

- Đối với các tài sản chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với các cơ quan chức năng để được giải quyết và chấp hành theo các quyết định của cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản chịu.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác: Các bên thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/01 bộ hồ sơ)

8. Tiền đặt trước: 949.000.000 đồng(Chín trăm bốn mươi chín triệu đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: 08/12/2023đến ngày11+12/12/2023(trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Số tài khoản: 6170.2010.08601mở tại Agribank Chi nhánh 7

(Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Vạn Thành An trong thời hạn trên. Sau 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2023, tiền đặt trước chưa vào tài khoản thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

9. Bước giá: 100.000.000 đồng/bước giá.

10. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

10.1Đối tượng tham gia đấu giá:

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá.

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

10.2Cách thức tham gia đấu giá:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền, người đại diện Pháp Luật (bản sao y)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

- Xác nhận xem tài sản đấu giá.

- Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CMNDcủa người tham gia đấu giá (bản sao y).

- Sổ hộ khẩu (bản sao y).

  • Xác nhận xem tài sản đấu giá.

- Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo này

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

12. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

12.1. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- Kết quả đấu giá tài sảnlà căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sảnđấu giátheo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sảnđược thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

12.2.Thời hạnký hợp đồng muabán tài sảnđấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

+ Số tiền đặt cọc: kể từ thời điểm đấu giá thành, số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

+ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

b.Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam– Chi nhánh7,theo số tài khoản: 459901tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh7.

d.Trongthời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giácho Agribank Chi nhánh7theo số tài khoản nêu tại khoản C điều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được tài sản đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ30 phút ngày 13/12/2023

- Địa điểm:tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook