Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 173.755.645.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 17.375.564.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 03- Lý Thái Tổ- phường Đông Kinh– TP Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:

Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Năng lượng Someco 1 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn theo Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 01/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 21/01/2009 (Nội tệ)và Hợp đồng tín dụng số: 02/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 10/07/2009 (Ngoại tệ).  

3. Thông tin về khoản nợ:

           Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Năng lượng Someco 1 bao gồm:

           Khoản nợ 1: Hợp đồng tín dụng số: 01/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 21/01/2009 (Nội tệ)

           - Số tiền vay: 141.406.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, bốn trăm linh sáu triệu đồng chẵn).

           - Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong đó:

           + Gốc: 113.705.816.978 đồng

           + Lãi: 116.865.711.228 đồng

           Khoản nợ 2: Hợp đồng tín dụng số: 02/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 10/07/2009 (Ngoại tệ)

           - Số tiền vay: 3.710.000 USD (Bằng chữ: Ba triệu, bảy trăm mười nghìn đô la Mỹ).

           - Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong đó:

           + Gốc: 666.706,03 USD

           + Lãi: 437.240,63 USD

Lưu ý: Tiền lãi nêu trên sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/01/2021 cho đến khiCông ty Cổ phần Năng lượng Someco 1thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank – Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn .

4.   Thông tin về tài sản bảo đảm:

Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: 02/HĐTCTS ngày 10/04/2009 của Công ty Cổ phần Năng lượng SOMECO 1 thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn là công trình thủy điện Bắc Giang (bao gồm các hạng mục kiến trúc công trình, máy móc thiết bị, tư vấn giải phòng mặt bằng.... cấu thành nên dự án thủy điện Bắc Giang và các quyền khai thác, sử dụng công trình thủy điện và các quyền khai thác theo quy định của pháp luật đối với dự án thủy điện Bắc Giang) tại bản Đống Mác, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

5. Hồ sơ kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số 01/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 21/01/2009 (Nội tệ)và –Hợp đồng tín dụng số: 02/2009-HĐTD-Bắc Giang ngày 10/07/2009 (Ngoại tệ) ký giữa Công ty Cổ phần Năng lượng Someco 1với Agribank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn .  

- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản;

- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng phát Hà Nội.

6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phất Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 173.755.645.000 đồng(Một trăm bẩy mươi ba tỷ, bẩy trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Tương đương với giảm 10% so với phiên đấu giá liền kề trước.

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 09/9/2021 và ngày 10/9/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (Trong giờ hành chính)hoặc Agiabank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn  - Địa chỉ: Số 03- Lý Thái Tổ- phường Đông Kinh– TP Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h00 phút ngày 10/9/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.

 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 17.375.564.000 đồng(Mười bẩy tỷ, ba trăm bẩy mươi trăm triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn đồng). Tương đương 10% giá khởi điểmđấu giá toàn bộ khoản nợ.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: TừNgày08/9/2021, ngày 09/9/2021 và trước 16h00 phút ngày 10/9/2021.(trong giờ hành chính).

 - Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

11. Bước giá: 100.000.000 đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).

- Sổ hộ khẩu (bản photocopy).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ýNếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14h00ngày 15/9/2021.

- Địa điểm: Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

14.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

14.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Người trúng đấu giá khoản nợ và người có khoản nợ đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trong thời hạn 05(năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành.

 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

 - Trong thời hạn 45(bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn , theo số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn .

 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn .

15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282

- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội:

Địa chỉ: Phòng 402 Nhà A2 – Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.     

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook