Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 90.000.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 9.000.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tên, địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:

a.     Người có khoản nợ đấu giá:

-   Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình

- Địa chỉ: số 751 đường Cù Chính Lan. phường Phương Lâm. thành phố Hòa Bình. tỉnh Hòa Bình.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần BWG Mai Châu tại Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình theo các Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201703081 ký ngày 29/11/2017 và 3004LAV201403420 ký ngày 17/12/2014. Cụ thể:

*Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201703081 ký ngày 29/11/2017 

- Số tiền vay    : 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động.

-Dư nợ đến 13/3/2020: Dư nợ gốc: 40.000.000.000 đồng; Dư nợ lãi 6.653.209.821 đồng.

*Hợp đồng tín dụng số 3004LAV201403420 ký ngày 17/12/2014 

- Số tiền vay    : 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)

- Thời hạn cho vay: 120 tháng

-  Mục đích vay vốn: Xây dựng nhà máy sản xuất tre ép tấm và ép viên nén CN.

- Dư nợ đến 13/3/2020: Dư nợ gốc: 44.897.685.738 đồng; Dư nợ lãi 2.079.324.072 đồng

 Lưu ý: Tổng dư nợ tính đến 13/3/2020 là 93.630.219.631 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc 84.897.685.738 đồng;  Dư nợ lãi: 8.732.533.893 đồng. Tiền lãi nêu trên sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 13/03/2020 cho đến khi Công ty Cổ phần BWG Mai Châu thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu.

3. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:Khoản nợ có tài sản bảo đảm.

Toàn bộ Nhà xưởng, máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần BWG Mai Châu tại nhà máy, địa chỉ KCN Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình phục vụ cho sản xuất tre ép tấm và ép viên nén công nghiệp với tổng giá trị tại các Hợp đồng thế chấp, Phụ lục Hợp đồnglà 156.986.574.114 đồng theo các Hợp đồng thế chấp số:

1.   Hợp đồng thế chấp số: 11/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 21/7/2016.

2.   Hợp đồng thế chấp số: 08/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 23/5/2016.

3.   Hợp đồng thế chấp số: 02/2016/HĐTC/BWGMC ngày 28/5/2016.

4.   Hợp đồng thế chấp số: 06/2015/HĐTCTS/BWGMC ngày 23/9/2015.

5.   Hợp đồng thế chấp số: 3004LCL2017/00733 ngày 05/7/2017.

6.   Hợp đồng thế chấp số: 14/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 21/7/2016.

7.   Hợp đồng thế chấp số: 15/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 01/8/2016.

8.   Hợp đồng thế chấp số: 03/2015/HĐTCTS/BWGMC ngày 16/7/2015.

9.      Hợp đồng thế chấp số: 16/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 10/12/2016.

10.   Hợp đồng thế chấp số: 05/2015/HĐTCTS/BWGMC ngày 23/9/2015.

11.   Hợp đồng thế chấp số: 07/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 28/01/2016.

12.   Hợp đồng thế chấp số: 12/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 21/7/2016.

13.   Hợp đồng thế chấp số: 04/2015/HĐTCTS/BWGMC ngày 11/8/2015.

14.   Hợp đồng thế chấp số: 01/2015/HĐTCTS/BWGMC ngày 28/5/2015.

15.   Hợp đồng thế chấp số: 10/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 07/7/2016.

16.   Hợp đồng thế chấp số: 07/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 23/5/2016.

17.   Hợp đồng thế chấp số: 13/2016/HĐTCTS/BWGMC ngày 21/7/2016.

18.   Hợp đồng thế chấp số: 3004LCL201800836 ngày 16/5/2018.

19.   Hợp đồng thế chấp số: 3004LCP2018.BWG.01 ngày 28/01/2018.

4. Nguồn gốc,hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty Cổ phần BWG Mai Châutại Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình theo:

-Hợp đồng cấp tín dụng số 3004LAV201403420 ký ngày 17/12/2014 và số 3004LAV201703081 ký ngày 29/11/2017;

- Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ pháp lý về tài sản;

- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Agribank AMC LTD, Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

-  Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)và theo phương thức “Có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Cổ phần BWG Mai Châu vàcác bên liên quan đến tài sản bảo đảmvới các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Cổ phần BWG Mai Châu, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMCLTD, Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bìnhvà đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

6. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 90.000.000.000 đồng(Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng chẵn).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Người mua được khoản nợ phải chịu trách nhiệm nộp thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu...

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

-Tiền đặt trước: 9.000.000.000đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồngchẵn).

- Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trămtriệu đồng).

-Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên từ giá khởi điểm.

7. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Thông tin chi tiết về khoản nợ bên tham gia đấu giá đăng ký xem trong ngày21/9/2021 vàngày 22/9/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội hoặc từ ngày 23/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (trong giờ hành chính) tại Agribank chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 16giờ 00phútngày 27/9/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,TP. Hà Nội.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/9/2021đến hết 16h ngày 29/9/2021 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1460-201-036275 mở tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

10.Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).

- Sổ hộ khẩu (bản photocopy).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ýNếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày30/9/2021.

- Địa điểm:tại Phòng 403 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,TP. Hà Nội.

12. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

12.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;

 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

12.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Người trúng đấu giá khoản nợ và người có khoản nợ đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trong thời hạn 05 (năm) ngàylàm việc kể từ ngày đấu giá thành.

 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:

 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngàylàm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

 - Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngàylàm việckể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Mỹ Đình. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn , theo số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình .

 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình .

13. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282

- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội:

Địa chỉ: Phòng 402 Nhà A2 – Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.     

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook