Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng năm 2021

Chiều ngày 25/12/2020 tại Trụ sở Agribank AMC LTD, Chi bộ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (Chi bộ AMC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Chủ trì hội nghị cùng với sự có mặt của toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng Phó Bí thư phụ trách Chi bộ thông qua Báo cáo công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác, những kết quả đã đạt được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2021; xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để chi bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới. Trong năm 2020, Chi bộ AMC đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao công tác giáo dục tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra giám sát đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Hội nghị cũng đề ra các mục tiêu hoạt động trong năm 2021 trong bối cảnh vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tập thể cán bộ kiên định và thống nhất.

- Xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Agribank AMC là bám sát định hướng hoạt động và chỉ đạo của Agribank, tập trung cùng Agribank giải quyết xử lý nợ, xử lý TSBĐnhằm thu hồi nợ xấu cho Agribank, đạt mục tiêu chính trị đề ra.

- Bám sát các chi đạo triển khai của Đảng ủy, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động lên hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị BCH TW, các quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 “về trách  nhiệm  nêu  gương của cán bộ, Đảng viên trước hết là Ủy viên” gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp  loại  cán bộ, Đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm.

- Chú trọng công tác xây dựng Đảng,  góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Công ty. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú hơn.

Chi bộ AMC chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thay mặt chi bộ, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Nguyễn Xuân Hùng cảm ơn sự quan tâm đồng lòng của toàn bộ Đảng viên trong Công ty và cam kết cùng với tập thể người lao động phấn đấu để hoàn thành mục tiêu năm 2021 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020-2025 giao cho.

 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook