Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 9.226.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 922.600.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ:Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.

2. Bên có khoản nợ đấu giá:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh(Agribank C/n Tp. Hồ Chí Minh) –Địa chỉ: Số 2A Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

Đại diện bên có khoản nợ đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNTViệt Nam(Agribank AMCLTD)- địa chỉ:Tầng 8, 9 số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạngcủa khoản nợ.

a. Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ Doãn Thị Ngân tại Agribank Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (có bảo đảm bằng tài sản) theo 02 Hợp đồng tín dụng số T0VS2.TD.4004 ngày 22/9/2004 và số T0VS2.TD.5002 ngày 07/4/2005 giữa Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh (sát nhập nguyên trạng vào Agribank) và bà Doãn Thị Ngân.

b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 13/7/2023 là: 2149,11 chỉ vàng SJC, tương đương 14.313.045.794 đồng (tỉ giá vàng ngày 13/7/2023 là 6.660.000 đồng/chỉ), làm tròn: 14.313.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, ba trăm mười ba triệu đồng)

Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 14/7/2023 cho đến khi bà Doãn Thị Ngân thanh toán hết nợ vay tại Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

c.Thông tin về tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ: Nhà, đất toạ lạc tại địa chỉ số 17/1, đường 62, P.Thảo Điền, Quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức), Tp.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70103030243 hồ sơ gốc số 957/2003 do UBND Quận 2 cấp ngày 08/7/2003.

d. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo:Là khoản vaycủa bà Doãn Thị Ngân tại Agribank Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh theo 02 Hợp đồng tín dụng số T0VS2.TD.4004 ngày 22/9/2004 và số T0VS2.TD.5002 ngày 07/4/2005ngày 07/4/2005 giữa Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh (sát nhập nguyên trạng vào Agribank) và bà Doãn Thị Ngân.

Hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số T0VS2.TD.4004 ngày 22/9/2004 giữa Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh (sát nhập nguyên trạng vào Agribank) và bà Doãn Thị Ngân;

- Hợp đồng tín dụng số T0VS2.TD.5002 ngày 07/4/2005 giữa Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh (sát nhập nguyên trạng vào Agribank) và bà Doãn Thị Ngân;

- Hợp đồng bảo lãnh bằng bất động sản số 004/04/BLBĐVV ngày 22/9/2004 ký giữa Công ty Vàng bạc đá quý NHNo&PTNT TP.Hồ Chí Minh (sát nhập nguyên trạng vào Agribank) và ông Lê Văn Một, bà Doãn Thị Ngân được chứng nhận tại Phòng công chứng Số 3 TP.Hồ Chí Minh, số công chứng 6286, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD;

- Hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất ngày 23/9/2004 ký giữa Công ty Vàng bạc đá quý NHNo&PTNT TP.Hồ Chí Minh (sát nhập nguyên trạng vào Agribank) và ông Lê Văn Một, bà Doãn Thị Ngân được chứng thực và đăng ký bảo lãnh tại UBND phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất số 2005.0002/BLBĐVV ngày 07/4/2005 ký giữa Công ty Vàng bạc đá quý NHNo&PTNT TP.Hồ Chí Minh (sát nhập nguyên trạng vào Agribank) và ông Lê Văn Một, bà Doãn Thị Ngân được chứng nhận tại Phòng công chứng Số 3 TP.Hồ Chí Minh, số công chứng 2757, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD;

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70103030243 hồ sơ gốc số 957/2003 do UBND Quận 2 cấp ngày 08/7/2003;

- Văn bản số 5476/NHNo-TCKT ngày 26/7/2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Namv/v sửa đổi, bổ sung văn bản số 4748/NHNo-TCKT ngày 30/6/2016 về thực hiện sáp nhập Công ty con vào Agribank;

- Quyết định số 481/QĐ-HĐTV-PC ngày 31/8/2016 của HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Namv/v sáp nhập Công ty Vàng bạc đá quý NHNo&PTNT TP.Hồ Chí Minh vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

- Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

e. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. 

- Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: tranh chấp giữa chủ tài sản bảo đảm với các cá nhân, tổ chức khác, các tranh chấp này khả năng đã được toà án có thẩm quyền thụ lý và đã có có kết luận bằng bản án hình sự. Những rủi ro trên, Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ.

4. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:từ 07/12/2023đến 11/12/2023(trong giờ hành chính); tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh–Đ/c: Số 2A Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 07/12/2023đến 11/12/2023(trong giờ hành chính);

 Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM.

6. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ:9.226.000.000đồng(Chín tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

- Bên có khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ nộp: Thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác phát sinh từ việc bán khoản nợ theo quy định pháp luật

Người mua trúng đấu giá nộp: phí công chứng hợp đồng mua bán khoản nợ, thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT;tự liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, thay đổi đăng ký thế chấp (nếu có nhu cầu) và nộp các loại thuế, phí, lệ phí cùng các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

7. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước:922.600.000 đồng(Chín trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ.

- Thờigian nộp tiền đặt trước:ngày 08/12/2023 và ngày11+12/12/2023

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Cty Đấu giáHợp danhVạn Thành An:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Số tài khoản: 1700.2011.95376mở tại Agribank - C/n TP.HCM

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giásau 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2023 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

8. Bước giá: 50.000.000 đồng(Năm mươi triệu đồng)

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 07/12/2023đến 11/12/2023(trong giờ hành chính);

b.Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 và không có liên quan đến bên vay vốn/bên nợ theo quy định pháp luật.

d.Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức/cá nhân có nhu cầumua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại quy chế này.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD của người đại diện pháp luật (bản sao y).

- Biênbản họpHĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợđấu giá.

- Giấyủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếucủa người nhận ủy quyền (bản sao).

- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá(nếu có).

- Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợbán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:                                         

Bản sao (chứng thực) CCCD/Hộ chiếu

Xác nhận xem khoản nợđấu giá (nếu có).

Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợbán đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Vạn Thành An.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ30 phút ngày 13/12/2023

- Địa điểm:tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá khoản nợ: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Thủ tục đấu giá: đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ, giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, bàn giao khoản nợ

1.Thời hạnký hợp đồng muabánkhoản nợđấu giávà thời hạn, phương thức thanh toántiền mua khoản nợ đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b.Thời hạn thanh toán:

- Đợt 1: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán, Bên mua phải thanh toán 30% giá trị hợp đồng (không bao gồm số tiền đã đặt cọc tham gia đấu giá khoản nợ) cho Agribankchi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (Khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện Hợp đồng theo cam kết).

- Đợt 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán, Bên mua phải thanh toán tiếp 20% giá trị hợp đồng cho Bên bản.

- Đợt 3: Thanh toán hết số tiền còn lại trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.

c.Phương thức thanh toán: chuyển khoảnvào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minhtheo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

14.Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:

Thời gian bàn giaokhoản nợtrúng đấu giá: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua khoản nợ đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạnsố tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định Agribankchi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tiến hành bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua khoản nợ đấu giá.

Địa điểm bàn giao: tại Agribankchi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (Đ/c: Số 2A Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM). Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giáđược kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Agribankchi nhánh Tp. Hồ Chí Minh đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ:Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86

- Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Mr.Dũng (ĐTDĐ: 0909.210.490)           

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook