Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 3.811.292.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 762.250.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Tây Hồ.

- Địa chỉ: 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Bà Đỗ Minh Thu vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506-LAV-201700573 ngày 18/5/2017.

2.1. Thông tin chi tiết về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 08/10/2021): 4.705.298.443 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm linh năm triệu, hai trăm chín tám nghìn, bốn trăm bốn ba đồng)

+ Nợ gốc: 3.178.000.000 đồng.

+ Nợ lãi: 1.527.298.443 đồng, gồm lãi trong hạn: 16.082.049 đồng và lãi quá hạn 1.511.216.394 đồng.

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi bà Đỗ Minh Thu thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.

2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của của Bà Đỗ Minh Thu tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là Quyền sử dụng đất của bên thứ 3 tại thôn Kỳ Viên xã Trần Phú huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo nghĩa vụ cho bên thứ ba số công chứng 4330/2016 quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐTHC ngày 1/12/2016 tại Văn phòng công chứng Hà Nội.

2.3 Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo: là khoản vay của của bà Đỗ Minh Thu vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506-LAV-201700573 ngày 18/5/2017giữa Agribank Chi nhánh Agribank Chi nhánh Tây Hồ và bà Đỗ Minh Thu.

2.4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)và theo phương thức “Có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa bà Đỗ Minh Thuvà các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác bà Đỗ Minh Thu, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Tây Hồ và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

3. Giá khởi điểm là:3.811.292.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm mười một triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn đồng.

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục đối với tài sản sản trúng đấu giá và chịu mọi chi phí, phí, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá.

Bước giá: 20.000.000 đồng(Hai mươi triệu đồng)

Tiền đặt trước: 762.250.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng(Năm trăm nghìn đồng).

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức: Trả giá lên từ giá khởi điểm.

4. Phương thức khách hàng thanh toán tiền mua nợ:theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định Agribank, theo đó bên mua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần, lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 (Bốn lăm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank. Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký xem hồ sơ tài sản: Ngày 03/01/2022 và ngày 04/01/2022 tại Phòng 402 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (trong giờ hành chính).

6. Thời gian xem tài sản hồ sơ tài sản: Ngày 06/01/2022 và ngày 07/01/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội, Agribank Chi nhánh Tây Hồ hoặc Agribank AMC.

7. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 11/01/2022 tại Phòng 402 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/01/2022, ngày 12/01/2022 và trước 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2022.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 14/01/2022 tại Phòng 403 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Trường hợp số lượng người tham gia đấu giá vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội, thì Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

10. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

11. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định về người có liên quan của bên nợ theo quy định của pháp luật. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Thông tin liên hệ:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam:

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282

- Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội:

Địa chỉ: Phòng 402 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974     

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook