Agribank AMC LTD tổ chức hội nghị người lao động năm 2020

Ngày 24/7/2020, Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AMC) đã tổ chức Hội nghị Người lao động. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc; các đồng chí trong chi uỷ; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các phòng chuyên môn, cùng toàn thể người lao động của cơ quan.


                                                       Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động.

                                  Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hùng tổ chức đối thoại với người lao động

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc  AMC Nguyễn Xuân Hùng đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc kiến nghị của người lao động về các lĩnh vực chuyên môn, về việc làm, quy chế dân chủ, cơ chế tiền luơng của người lao động. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi trong quy chế nội bộ và  nhất trí thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp chủ yếu làm định hướng hoạt động quản lý nợ và khai thác tài sản của AMC.

                

                                                      Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu năm 2020


Các đại biểu người lao động của AMC đã nhất trí cao quyết tâm năm 2020 thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch giao trở lên, để đảm bảo đời sống và tăng thu nhập cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của AMC.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook