Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 191.100.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 19.110.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

- Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).

- Địa chỉ số: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện bên có tài sản đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD), (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số: 83/2018/HĐDV/AMC-GĐ ngày 03/7/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định và Agribank AMC LTD; Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 83/2018/HDDV/AMC-TTSG  ngày 02/7/2019 giữa Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Agribank AMC LTD).

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, nhà số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3.Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:

3.1. Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá theo Hợp đồng thế chấp số 6400-LCP-200900301 ngày 09/02/2009 là Quyền sử dụng đất tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

- Thửa đất số 7;

- Tờ bản đồ số 02TTT;

Diện tích: 5.704m2;

Mục đích sử dụng: Lúa;

Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 22/3/2069

3.2 Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/sở hữu tài sản:Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số R 932391, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00204 QSDĐ/225/HĐCN 2001 do Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/3/2001. Chủ sở hữu tài sản là Ông Huỳnh Sáng.

Nơi có tài sản đấu giá:Thửa đất số 7; Tờ bản đồ số 02TTT tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.Giá khởi điểm tài sản:191.100.000.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm chín mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng). Giá không bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo qui định pháp luật.

5.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:18/7/2024 và 19/7/2024 tại thửa đất số 7; Tờ bản đồ số 02TTT tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

6.Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:

6.1 Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 23/7/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

6.2 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

6.3 Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

b.Cách thức tham gia đấu giá

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:        

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Biên bản họpHĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem tài sản đấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sảnđấu giá theo quy định pháp luật.

          Đối với cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao).

Đơnđăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem tài sản đấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sảnđấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

7.Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước: 19.110.000.000 đồng(Mười chín tỷ một trăm mười triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/7/2024 đến hết ngày 25/7/2024 (trong giờ hành chính).

Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

+ Số tài khoản: 1900201447383tại Ngân hàng Agribank – CN Trung tâm Sài Gòn.

8.Bước giá: tối thiểu 100.000.000 đồng/bước giá và tối đa là 300.000.000 đồng/bước giá.

9.Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ tài sản.

10.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/7/2024.

Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

11.Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn sau khi đã thanh toán đầy đủ số tiền trúng đấu giá tài sản.

b.Thời hạn thanh toán:

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, số tài khoản:1900201447383mở tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản thì người mua sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá

Trong thời hạn 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành,tổ chức đấu giáchuyển choAgribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn 100% số tiền trúng của khách hàng trúng đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, người mua nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, số tài khoản:1900201447383mở tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên người trúng đấu giá] nộp tiền mua tài sản đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 7; Tờ bản đồ số 02TTT,phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá,

 mua hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước tại:

 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 22455120             Fax: 028. 38123910.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook