Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 13.259.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 1.325.900.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tổ chức đấu giá:Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

2.Người có tài sản đấu giá:Agribank Chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Đại diện cho bên có tài sản đấu giá:Agribank AMC LTD

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạngcủa tài sản

3.1 Tài sản đấu giá:05 QSDĐ có tổng diện tích: 1201,1m2; thuộc các thửa đất số 574, 578, 579, 581, 583 cùng  TBĐsố 11, toạ lạc tại thôn Tân Lập, X.Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm, T.Khánh Hòa; cụ thể:

Tài sản 1:Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 574, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291409, số vào sổ cấp GCN: CS04567 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020:

- Vị trí: thửa đất số 574, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa;

- Diện tích: 239,1m2;

- Hình thức SD: Sử dụng riêng;

- Mục đích SD: Đất ở tại nông thôn: 203,9m2 – Đất trồng CLN: 35,2m2;

- Thời hạn SD: Đất ở tại nông thôn: lâu dài– Đất trồng CLN: đến 01/3/2052;

Tài sản 2:Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291418, số vào sổ cấp GCN: CS04574 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020:

- Vị trí: thửa đất số 578, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa;

- Diện tích: 219,9m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Tài sản 3:Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 579, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291412, số vào sổ cấp GCN: CS04570 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020:

- Vị trí: thửa đất số 579, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa;

- Diện tích: 214,6m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Tài sản 4:Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 581, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291413, số vào sổ cấp GCN: CS04571 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020:

- Vị trí: thửa đất số581, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa;

- Diện tích: 203,8m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Tài sản 5:Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 583, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291421, số vào sổ cấp GCN: CS04577 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020:

- Vị trí: thửa đất số583, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Thôn Tân Lập, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa;

- Diện tích: 323,7m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Ghi chú:Bán chung không tách rời từng tài sản.Tài sản đang được thế chấp tại Agribank Chi nhánh Tân BìnhtheoHợp đồngthế chấp Quyền sử dụng đất số: 6360-LCL-202100023 ngày 12/01/2021 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà bà Hồ Lê Khánh Diệp (Đại diện uỷ quyền cho ông Trần Văn Hảo – bà Nguyễn Trương Bảo Trân).

3.2Người có tài sản đấu giá; nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và hồ sơ pháp lý kèm theo:

a. Người có tài sản đấu giá:

Bên nhận thế chấp tài sản - Bên có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình- Địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Q.Tân Bình, Tp.HCM

b. Đại diện cho bên có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD (được ủy quyền xử lý tài sản theo văn bản ủy quyền số 378/2022/UQ.AMC-CNTB ngày 11/7/2022của AgribankChi nhánh Tân Bìnhcho Agribank AMCLTD) - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

c. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản:Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH XNK & TM Dược phẩm Y khoa Pharmacytại Agribank Chi nhánh Tân Bình.

d. Hồ sơ pháp lý kèm theo: 

Hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-202000729 ngày 31/12/2020 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình và bên vay vốn là Công ty TNHH XNK & TM Dược phẩm Y khoa Pharmacy;

Hợp đồng uỷ quyền số công chứng 119, quyển số: 01/2021TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/01/2021 tại Văn phòng công chứng Lê Quang Bắc;

Hợp đồngthế chấp Quyền sử dụng đất số: 6360-LCL-202100023 ngày 12/01/2021 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bìnhvà bà Hồ Lê Khánh Diệp (Đại diện uỷ quyền cho ông Trần Văn Hảo – bà Nguyễn Trương Bảo Trân);

Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291409, số vào sổ cấp GCN: CS04567 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020;

Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291418, số vào sổ cấp GCN: CS04574 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020;

Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291412, số vào sổ cấp GCN: CS04570 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020;

Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291413, số vào sổ cấp GCN: CS04571 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020;

Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 291421, số vào sổ cấp GCN: CS04577 do Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/7/2020;

Chứng thư thẩm định giá số 1185/2022/CT/VATC ngày 25/11/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu;

Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 30/3/2022 giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (bên nhận bảo đảm) và bà Hồ Lê Khánh Diệp (đại diện cho bên bảo đảm);

Thông báo kết quả lựa tổ chức đấu giá tài sản số 731/2023/AMC-QLKTTS ngày 18/4/2023 của Agribank AMCLTD;

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

Hiện trạng tài sản đấu giá:

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá tài sản không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh Tân Bình, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành an ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 01/3/2024 đến ngày 05/3/2024(trong giờ hành chính) tại các thửa đất số 574, 578, 579, 581, 583 cùng  TBĐsố 11, toạ lạc tại thôn Tân Lập, X.Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm, T.Khánh Hòa

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:Liên tục từ ngày 31/01/2024đến ngày 05/3/2024(trong giờ hành chính vả trừ những ngày nghỉ tết Âm Lịch) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

6. Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá.

a. Giá khởi điểm:13.259.000.000đồng (Mười ba tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu đồng), trong đó:

- Tài sản 1:2.385.000.000 đồng (Đất ở: 2.304.000.000 đồng; Đất trồng CLN: 81.000.000 đồng)

- Tài sản 2:2.486.000.000 đồng

- Tài sản 3: 2.426.000.000đồng

- Tài sản 4:2.303.000.000 đồng

- Tài sản 5:3.659.000.000 đồng

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã biết và hiểu rõ về các bên liên quan đến tài sản, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của tài sảnđấu giá, trực tiếp xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản đấu giátheo nguyên trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sảntrúng đấu giá đúng như hồ sơ và hiện trạng thực tế đã được xem/giám định trước đó.

b. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:

Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế GTGT(nếu có),lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai,chuyển nhượng, sang tênvà nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Đối với tài sản đấu giá chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản đấu giá chịu.

- Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền điện, tiền nước, cước điện thoại... (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thuộc nghĩa vụ của người có tài sản phải nộp... những khoản này người mua tài sản trúng đấu giá nộp thay người có tài sản đấu giá.

7.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.

8.Tiền đặt trước tham gia đấu giá:1.325.900.000đồng (Một tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng),tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/3/2024đến ngày 07/3/2024(trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Số tài khoản: 6360.201.144.295mở tại Agribank – Chi nhánh Tân Bình

 (Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Vạn Thành An trong thời hạn trên. Sau 17 giờ 00 phút ngày 07/3/2024, tiền đặt trước chưa vào tài khoản thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

9.Bước giá:50.000.000đồng/bước giá.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày 31/01/2024đến ngày 05/3/2024(trong giờ hành chính);

b.Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu; không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

d.Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức/cá nhân có nhu cầumua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Biênbản họpHĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấyủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếucủa người nhận ủy quyền (bản sao).

- Xác nhận xem tài sản đấu giá (nếu có).

- Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

Đối với cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu(Sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu)

Xác nhận xem tài sản đấu giá (nếu có).

- Giấyủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếucủa người nhận ủy quyền (bản sao).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá tài sản của Công ty Vạn Thành An.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộptiền đặt trước.

Lưu ý:Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu lúc 09 giờ00 ngày 08/3/2024

- Địa điểm tổ cuộc đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - địa chỉ số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

13. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

+ Số tiền đặt cọc: kể từ thời điểm đấu giá thành, số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

b.Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyểnvào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - C/nTân Bình,theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – C/nTân Bình.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sảntrên.

14. Thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3820.4858/0948.68.99.86

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook