Agribank AMC thông báo địa điểm và thời gian tuyển dụng

Agribank AMC thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, xét tuyển và thi tuyển như sau:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, xét tuyển và thi tuyển (danh sách kèm theo)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, xét tuyển, thi tuyển:

2.1 Tại trụ sở chính Hà Nội:

Thời gian: Từ 08h00 ngày 29,30/7/2022.

Địa điểm: Tại tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

2.2. Tại Văn phòng Miền Nam:

Thời gian: Từ 08h00 ngày 25/7/2022 .

Địa điểm: tại Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các thí sinh tham gia tuyển dụng mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Vị trí tuyển dụng

Số báo danh

Thời gian

XỬ LÝ NỢ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

1

Nguyễn Đăng Quang

24/02/1984

Nam

Xử lý nợ

01XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

2

Hoàng Mạnh Linh

13/8/1988

Nam

Xử lý nợ

02XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

3

Vũ Trọng Hoàng

04/8/1980

Nam

Xử lý nợ

03XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

4

Bùi Huy Hiển

01/3/1995

Nam

Xử lý nợ

04XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

5

Nguyễn Quang Minh

09/5/2000

Nam

Xử lý nợ

05XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

6

Trần Nhữ Tuyên

08/12/1984

Nam

Xử lý nợ

06XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

7

Nguyễn Tiến Đạt

31/10/1996

Nam

Xử lý nợ

07XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

8

Nguyễn Kiên Trung

01/10/1987

Nam

Xử lý nợ

08XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

9

Nguyễn Duy Mai

13/02/1984

Nam

Xử lý nợ

09XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

10

Nguyễn Diệu Thúy

25/9/1992

Nữ

Xử lý nợ

10XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

11

Trần Vũ Quỳnh

27/4/1991

Nam

Xử lý nợ

11XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

12

Ngô Mạnh Linh

23/01/1990

Nam

Xử lý nợ

12XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

13

Dương Quang Vinh

13/02/2000

Nam

Xử lý nợ

13XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

14

Bùi Thị Nhất Linh

12/9/1991

Nữ

Xử lý nợ

14XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

15

Nguyễn Tiến Đạt

31/10/1996

Nam

Xử lý nợ

15XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

16

Phan Việt Anh

10/7/1991

Nam

Xử lý nợ

16XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

17

Hoàng Thị Lan Anh

25/02/2000

Nữ

Xử lý nợ

17XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

18

Nguyễn Anh Chiến

06/9/1987

Nam

Xử lý nợ

18XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

19

Hà Mạnh Hưng

14/01/1982

Nam

Xử lý nợ

20XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

20

Lại Đức Anh

10/11/1988

Nam

Xử lý nợ

21XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

21

Lê Minh Tuấn

20/07/1993

Nam

Xử lý nợ

22XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

22

Nguyễn Thùy Trang

08/02/1999

Nữ

Xử lý nợ

23XLNTSC

Sáng ngày 29,30/7/2022

XỬ LÝ NỢ TẠI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

1

Phạm Công Cường

14/9/1984

Nam

Xử lý nợ

01XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

2

Trần Thanh Nhã

01/01/1987

Nam

Xử lý nợ

02XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

3

Lữ Anh Văn

25/9/1988

Nam

Xử lý nợ

03XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

4

Huỳnh Trọng Nghĩa

21/6/1984

Nam

Xử lý nợ

04XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

5

Nguyễn Tiến Lâm

25/5/1985

Nam

Xử lý nợ

05XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

6

Nông Công Sách

20/7/1989

Nam

Xử lý nợ

06XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

7

Võ Thị Kiều Trang

27/10/1997

Nữ

Xử lý nợ

07XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

8

Nguyễn Tấn Hơn

16/11/1995

Nam

Xử lý nợ

08XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

9

Lâm Nhật Bình

30/4/1986

Nam

Xử lý nợ

09XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

10

Nguyễn Thị Kim Phụng

07/8/1988

Nữ

Xử lý nợ

10XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

11

Trần Quang Trung

01/01/1986

Nam

Xử lý nợ

11XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

12

Thái Duy Ngọc

23/3/1989

Nam

Xử lý nợ

12XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

13

Đặng Đức Phước

18/11/1993

Nam

Xử lý nợ

13XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

14

Phùng Văn Hoàng

20/8/1985

Nam

Xử lý nợ

14XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

15

Lưu Đức Tin

01/11/1994

Nam

Xử lý nợ

15XLNMN

Sáng ngày 25/7/2022

 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook