Tổng quan về Agribank AMC

Agribank là một định chế tài chính lớn của Việt Nam và đã đạt được những thành công nhất định, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của Agribank đã gặp không ít khó khăn, rủi ro từ nhiều nguyên nhân, như: khủng hoảng tài chính, khách hàng vay vốn hoạt động kinh doanh kém hiệu quả,…dẫn đến một số khoản vay khó đòi, khả năng sinh lời kém, ảnh hưởng tới kết quả tài chính, giảm năng lực cạnh tranh và uy tín của Agribank,…Với diễn biến tình hình nợ xấu tăng lên. Năm 2011, Agribank có chủ trương thành lập lại Công ty Quản lý nợ & Khai thác tài sản với nhiệm vụ thu hồi các khoản nợ khó đòi nhằm mục đích làm lành mạnh hoá hoạt động tài chính tín dụng. Sau gần 02 năm tích cực chuẩn bị ngày 06/04/2013, Công ty TNHH Quản lý nợ & Khai thác tài sản Agribank đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động với nhân sự ban đầu với 06 đồng chí trong đó có 01 Chủ tịch Công ty, 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và 02 chuyên viên. 

Về lĩnh vực hoạt động: Agribank AMC là một đơn vị độc lập và chỉ triển khai xử lý nợ và tài sản do Agribank giao. Hiện tại, Agribank AMC đang triển khai các sản phẩm bao gồm: Xử lý nợ, xử lý tài sản; Quản lý & Khai thác tài sản,…tiến tới triển khai thêm các sản phẩm; Định giá, định giá lại; Dịch vụ đấu giá; Mua tài sản bảo đảm,…

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook