Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 0 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 0 đồng
Phí tham gia đấu giá : 0 đồng

I.Thông tin khách hàng:

- Tên khách hàng:Công ty TNHH Thiết bị Mầm non Vườn Tuổi Thơ

- Mã số thuế: 0107892151

- Địa chỉ: Số nhà 84, ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Dư nợ tại thời điểm 31/03/2022 là 3.585.278.586 đồng. Trong đó:

+ Nợ gốc:2.503.357.144 đồng.

+ Nợ lãi: 1.081.921.442 đồng

- Nhóm nợ: Nhóm 5

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ/tiếp quản của khoản vay:

Do bên bảo đảm là Công ty TNHH Thiết bị Mầm non Vườn Tuổi Thơ đã vi phạm thời hạn bàn giao theo văn bản yêu cầu về việc tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ của Agribank AMC. Nay Agribank AMC thông báo về việc thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ/tiếp quản:Tài sản mang tên Công ty TNHH Thiết bị Mầm non Vườn Tuổi Thơ bao gồm:

TT

Tên máy/ Loại máy

Đặc điểm kỹ thuật, chi tiết, các loại giấy tờ chứng minh

nguồn gốc, quyền sở hữu của chủ tài sản

1

Máy đúc phun 800T

Mã số hàng hóa: 847710390000

Xuất xứ: Đài Loan

- Tờ khai hải quan số: 86/NK/KD/P01M ngày 26/5/2010;

- Hợp đồng thương mại số LY-100201 ngày 01/02/2010;

- Vận đơn số: TCHP1005A210 ngày 02/05/2010;

- Hóa đơn thương mại số VN-HP-9904 ngày 29/4/2010;

- Giấy chứng nhận xuất xứ số: EJ10HA04994 ngày 02/05/2010;

- Danh sách đóng gói ngày 29/4/2010;

- Phiếu nhập kho số 05 ngày 28/5/2010;

- Biên bản thanh lý HĐ kinh tế số LY-100201 ngày 01/8/2010;

- HĐ mua bán số: 07HĐMB VTT/QT ngày 20/7/2017;

- Biên bản giao hàng, phiếu nhập xuất kho, Biên bản thanh lý HĐ mua bán ngày 14/9/2017;

- Hóa đơn GTGT số: 0002660 ngày 14/9/2017;

- Biên bản nghiệm thu ngày 14/9/2017.

2

Máy đúc phun 650T

Mã số hàng hóa: 847710390000

Xuất xứ: Đài Loan

- Tờ khai hải quan số: 86/NK/KD/P01M ngày 26/5/2010;

- Hợp đồng thương mại số LY-100201 ngày 01/02/2010;

- Vận đơn số: TCHP1005A210 ngày 02/05/2010;

- Hóa đơn thương mại số VN-HP-9904 ngày 29/4/2010;

- Giấy chứng nhận xuất xứ số: EJ10HA04994 ngày 02/05/2010;

- Danh sách đóng gói ngày 29/4/2010;

- Phiếu nhập kho số 05 ngày 28/5/2010;

- Biên bản thanh lý HĐ kinh tế số LY-100201 ngày 01/8/2010;

- HĐ mua bán số: 07HĐMB VTT/QT ngày 20/7/2017;

- Biên bản giao hàng, phiếu nhập xuất kho, Biên bản thanh lý HĐ mua bán ngày 14/9/2017;

- Hóa đơn GTGT số: 0002660 ngày 14/9/2017;

- Biên bản nghiệm thu ngày 14/9/2017.

3

Máy đúc phun 400T

Mã số hàng hóa: 847710390000

Xuất xứ: Đài Loan

- Tờ khai hải quan số: 86/NK/KD/P01M ngày 26/5/2010;

- Hợp đồng thương mại số LY-100201 ngày 01/02/2010;

- Vận đơn số: TCHP1005A210 ngày 02/05/2010;

- Hóa đơn thương mại số VN-HP-9904 ngày 29/4/2010;

- Giấy chứng nhận xuất xứ số: EJ10HA04994 ngày 02/05/2010;

- Danh sách đóng gói ngày 29/4/2010;

- Phiếu nhập kho số 05 ngày 28/5/2010;

- Biên bản thanh lý HĐ kinh tế số LY-100201 ngày 01/8/2010;

- HĐ mua bán số: 07HĐMB VTT/QT ngày 20/7/2017;

- Biên bản giao hàng, phiếu nhập xuất kho, Biên bản thanh lý HĐ mua bán ngày 14/9/2017;

- Hóa đơn GTGT số: 0002660 ngày 14/9/2017;

- Biên bản nghiệm thu ngày 14/9/2017.

4

Máy đúc phun 250T

Mã số hàng hóa: 847710390000

Xuất xứ: Đài Loan

- Tờ khai hải quan số: 86/NK/KD/P01M ngày 26/5/2010;

- Hợp đồng thương mại số LY-100201 ngày 01/02/2010;

- Vận đơn số: TCHP1005A210 ngày 02/05/2010;

- Hóa đơn thương mại số VN-HP-9904 ngày 29/4/2010;

- Giấy chứng nhận xuất xứ số: EJ10HA04994 ngày 02/05/2010;

- Danh sách đóng gói ngày 29/4/2010;

- Phiếu nhập kho số 05 ngày 28/5/2010;

- Biên bản thanh lý HĐ kinh tế số LY-100201 ngày 01/8/2010;

- HĐ mua bán số: 07HĐMB VTT/QT ngày 20/7/2017;

- Biên bản giao hàng, phiếu nhập xuất kho, Biên bản thanh lý HĐ mua bán ngày 14/9/2017;

- Hóa đơn GTGT số: 0002660 ngày 14/9/2017;

- Biên bản nghiệm thu ngày 14/9/2017.

5

Cầu trục dầm đơn

5Tx9.5m

- Loại cầu trục: Cầu trục dầm đơn

- Tải trọng nâng: 5 tấn

- Số lượng: 1 bộ

- Hợp đồng KT số:12393/QT-AVC ngày 12/01/2010. Biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị ngày 19/07/2010. Phiếu nhập kho ngày 19/07/2010. Biên bản thanh lý HĐ ngày 20/07/2010.

- HĐ mua bán số: 08 HĐMB/QT-VTT ngày 23/7/2017.

- Biên bản giao hàng, phiếu nhập xuất kho, Biên bản thanh lý HĐMB ngày 14/9/2017

- Hóa đơn GTGT số: 0002657 ngày 14/9/2017

- Biên bản nghiệm thu thiết bị ngày 14/9/2017

6

Khuôn ghế CHILDHOOD GARDEN 28-28

- Hợp đồng KT số: 08 HĐKT/TTQ-KL ngày 26/3/2017; Biên bản giao hàng, phiếu nhập, xuất kho, Biên bản thanh lý HĐMB: Hóa đơn GTGT số: 0000898 ngày 29/7/2017 ký giữa CT TNHH Nhựa Thanh Thanh Quang và CT TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Loan;

- Hợp đồng KT số: 10 HĐKT/TTQ-KL ngày 06/4/2017; Biên bản giao hàng, phiếu nhập, xuất kho ngày 24/6/2017, Biên bản thanh lý HĐMB ngày 30/6/2017; Hóa đơn GTGT số: 0000925 ngày 15/8/2017 ký giữa CT TNHH Nhựa Thanh Thanh Quang và CT TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Loan;

- Hợp đồng mua bán số: 062017 HĐMB/TTQ-MA ngày 27/6/2017; Biên bản giao hàng, phiếu nhập, xuất kho, Biên bản thanh lý HĐMB ngày 10/7/2017; Hóa đơn GTGT số: 0000247 ngày 30/8/2017 ký giữa CT TNHH Nhựa Thanh Thanh Quang và CT TNHH Thương mại Công nghệ Minh Anh.

- Hợp đồng số: 0203/2017/HĐKTTTQ/QT ngày 02/3/2017; Biên bản giao hàng, phiếu nhập, xuất kho, Biên bản thanh lý HĐ; Hóa đơn GTGT số: 0000090 ngày 02/8/2017 ký giữa Công ty TNHH Nhựa Thanh Thanh Quang và CT CP SX&TM Quang Tú.

- Hợp đồng mua bán số: 03082017HĐMB/VTT/QT ký ngày 03/08/2017; Biên bản giao hàng, phiếu nhập, xuất kho, Biên bản thanh lý HĐMB; Hóa đơn GTGT số: 0002658 ngày 14/9/2017 ký giữa CT CP SX&TM Quang Tú và Công ty TNHH Thiết bị Mầm non Vườn tuổi thơ;

- Biên bản nghiệm thu ngày 14/9/2017.

7

Khuôn ghế CHILDHOOD GARDEN 28-26

8

Khuôn ghế CHILDHOOD GARDEN 26-26

9

Khuôn mặt bàn

2.Lý do Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm: Để xử lý thu hồi nợ.

3.Thời gian Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm: Từ 9h00 ngày 22/6/2022 cho đến khi hoàn thành xong việc Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm.

4.Địa điểm Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm: Nơi có tài sản bảo đảm.

5.Công ty TNHH Thiết bị Mầm non Vườn Tuổi Thơ và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm.

6.Trong quá trình Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm nếu Công ty TNHH Thiết bị Mầm non Vườn Tuổi Thơ và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu UBND và cơ quan Công an nơi tiến hành Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền Thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm.

Agribank AMC cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ/tiếp quản tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản cần xử lý khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook