Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý

1.Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Gia Thành (Địa chỉ: Số 751 Phạm Hùng, P.08, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) tại Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng theo hợp đồng tín dụng số 1213/HĐTD (7600-LAV-201700729) ngày 07/06/2017; Hợp đồng tín dụng số 727/HĐTD (7600-LAV-201800734) ngày 01/06/2018 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng) và bên vay vốn là Công ty TNHH Gia Thành.

2.Nguồn gốc của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH Gia Thànhtại Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăngtheo các Hợp đồng tín dụng số 1213/HĐTD (7600-LAV-201700729) ngày 07/06/2017; Hợp đồng tín dụng số 727/HĐTD (7600-LAV-201800734) ngày 01/06/2018 và các phụ lục hợp đồng bổ sung được ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng và bên vay vốn là Công Ty TNHH Gia Thành.

3.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: khoản nợ của Công Ty TNHH Gia Thànhtại Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trănglà khoản nợ có một phần tài sản bảo đảm theo các hợp đồng thế chấp đã ký kết:

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 3953/HĐTC ngày 28/12/2015 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Bên nhận thế chấp) và Bà Trương Như Tuyết (Bên thế chấp) và các hợp đồng sửa đổi bổ sung.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 1676/HĐTC ngày 26/08/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Bên nhận thế chấp) và Ông Trịnh Sướng và bà Trương Bích Đào (Bên thế chấp) và các hợp đồng sửa đổi bổ sung.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 20/HĐTC ngày 06/01/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Bên nhận thế chấp) và Bà Trương Như Tuyết (Bên thế chấp) và các hợp đồng sửa đổi bổ sung.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 1210/HĐTC ngày 07/06/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Bên nhận thế chấp) và Bà Trương Như Tuyết (Bên thế chấp) và các hợp đồng sửa đổi bổ sung.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1211/HĐTC ngày 07/06/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Bên nhận thế chấp) và Công Ty TNHH Gia Thành (Bên thế chấp).

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 1212/HĐTC ngày 07/06/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Bên nhận thế chấp) và Công Ty TNHH Gia Thành (Bên thế chấp).

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 856/HĐTC ngày 05/07/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng (Bên nhận thế chấp) và Công Ty TNHH Gia Thành (Bên thế chấp);

4.Nội dung tư vấn pháp luật:

- Tiến hành rà soát toàn bộ quá trình xử lý nợ xấu của Agribank AMC LTD từ khi Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng ký Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ;

- Tư vấn trong quá trình Agribank AMC LTD phối hợp cùng Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng xử lý nợ, xử lý tài sản để thu hồi nợ;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình xử lý nợ của Agribank AMC LTD (nếu có).

5.Hồ sơ:

Hồ sơ pháp lý tổ chức hành nghề luật sư;

Thư chào phí dịch vụ tư vấn pháp luật.

6.Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời hạn: kể từ ngày thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank AMC LTD đến hết ngày 17/5/2024.

Địa điểm nộp hồ sơ:

- Địa điểm trụ sở chính: Agribank AMC LTD, tầng 8, tầng 9, số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoặc tại địa chỉ: số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người liên hệ: Nguyễn Ánh Dương - số điện thoại: 0325177178.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook