Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý

I.Thông tin về Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:

1.Thông tin về khoản nợ:Dư nợ gốcquá hạncủa Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanhtại Agribank theo Hợp đồng tín dụngtạm tínhđến ngày 31/03/2024 là 243.530.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng).

2.Thông tin về Tài sản bảo đảm: Toàn bộ 01 quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất...theo Hợp đồng thế chấp đã ký.

3.Nội dung tư vấn pháp lý:

Tư vấn, phối hợp xử lý khoản nợ xấu, bao gồm:

Thuyết phục khách hàng, các bên có liên quan thực hiện nghĩa vụ trả nợ;

Truy tìm tài sản thuộc sở hữu của khách hàng có khoản nợ xấu để xử lý thu hồi;

Giải quyết các tranh chấp về TSBĐ hoặc có liên quan đến xử lý TSBĐ;

Làm việc với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý nợ;

Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để đề nghị thi hành án dân sự để xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ;

Thu giữ TSBĐ theo quy định của pháp luật để xử lý thu hồi nợ;

Trông coi, bảo quản TSBĐ;

Trực tiếp cho thuê TSBĐ trong khi chờ bán;

Bán tài sản bảo đảm, bán nợ;

Kết hợp, hỗ trợ Agribank thực hiện biện pháp thi hành án theo bản án/quyết định phát sinh hiệu lực pháp luật;

Tìm kiếm khách hàng mua tài sản bảo đảm, mua nợ;

Tổ chức xử lý nợ, thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Và những biện pháp khác theo quy định pháp luật.

II.Tiêu chí lựa chọn Tổ chức hành nghề luật sư:

Tổ chức hành nghề luật sư có giấy phép hành nghề theo quy định; có kinh nghiêm trong lĩnh vực tư vấn luật ít nhất 3 năm;

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

Giá dịch vụ trọn gói (đã bao gồm các chi phí liên quan);

Các tiêu chí khác.

III.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý Tổ chức hành nghề luật sư.

Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

IV.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:

Thời hạn:

+    Bắt đầu: kể từ ngày thông báolựa chọn đơn vị tư vấn luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank AMC LTD.

+    Kết thúc: 05ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMCLTD.

Liên hệ: Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ- Agribank AMCLTD,

+    Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

+   Điện thoại :0243.7728432.

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

Trên cơ sở nội dung như trên, Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợkính trình Tổng giám đốcxem xét phê duyệtchođăng thông tin lựa chọn Tổ chức hành nghề luật sư tư vấn pháp lý xử lý khoản nợcủa Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanhvà tài sản bảo đảm khoản nợtheo quy định pháp luật.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook