Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư để tư vấn pháp luật xử lý khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Tuấn Kiệttại Agribank Chi nhánh Trường Sơn. Nội dung cụ thể như sau:

1.Khoản nợcần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Tuấn Kiệttại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 1608-LAV-202000117 ngày 29/5/2020.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: Khoản nợ có tài sản bảo đảm.

3. Nội dung tư vấn pháp lý

- Tiến hành rà soát đánh giá hiệu lực pháp luật của các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Tuấn Kiệt; tư vấn biện pháp xử lý khoản nợ Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Tuấn Kiệtphù hợp quy định pháp luật và thực tế.

- Tư vấn trong quá trình Agribank AMC LTD/Agribank Chi nhánh Trường Sơn xử lý nợ.

- Tư vấn, hỗ trợ Agribank AMC LTD làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các nội dung liên quan đến xử lý tài sản thu hồi nợ.      

 4. Hồ sơ gồm có

- Hồ sơ pháp lý tổ chức hành nghề luật sư.

- Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư liên hệ để tiếp cận thông tin khoản nợ và gửi hồ sơ báo phí dịch vụ pháp lý cho Agribank AMC LTD chậm nhất trước 17h ngày      26/9/2022.

Địa điểm: Agribank AMC LTD, Tầng 2, số3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook