Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư đểtư vấn pháp luậtxử lý khoản nợ của Công Ty TNHH DV TM Kinh Doanh Bất Động Sản Diệp ĐăngKhoatại Agribank Chi nhánh Trường Sơn. Nội dung về khoản nợ cụ thể như sau:

1. Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của Công Ty TNHH DV TM Kinh Doanh Bất Động Sản Diệp ĐăngKhoatại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: 1608-LAV-201900207 ngày 04/06/2019.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: Khoản nợ có tài sản bảo đảm.

3. Nội dung tư vấn pháp lý

- Tư vấn trong quá trình Agribank AMC LTD đại diện Agribank Chi nhánh Trường Sơn xử lý tài sản, xử lý thu hồi nợ

- Tư vấn các biện pháp xử lý nợ khác (nếu có).

4. Hồ sơ gồm có

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.

+ Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

+ Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư liên hệ để tiếp cận thông tin khoản nợ và gửi hồ sơ dịch vụ pháp lý cho Agribank AMC LTD chậm nhất trước 17h ngày 30/05/2022.

+ Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook