Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn luật

Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sưđể tư vấn pháp luậtxử lý khoản nợ của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mớitại Agribank Chi nhánh Trường Sơn. Nội dung cụ thể như sau:

1.Khoản nợ cần tư vấn pháp lý để xử lý nợ:Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mớitại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số1608-LAV-201900222 ngày 12/05/2019.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: Khoản nợ có tài sản bảo đảm.

3. Nội dung tư vấn pháp lý

- Tư vấn trong quá trình Agribank AMC LTD đại diện Agribank Chi nhánh Trường Sơn xử lý tài sản, xử lý thu hồi nợ.

-  Tư vấn các biện pháp xử lý nợ khác (nếu có).

4. Hồ sơ gồm có

Hồ sơ pháp lý tổ chức hành nghề luật sư.

Thư chào giá dịch vụ tư vấn luật.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

+ Đề nghị tổ chức hành nghề luật sư liên hệ để tiếp cận thông tin khoản nợ và gửi hồ sơ báo phí dịch vụ pháp lý cho Agribank AMC LTD chậm nhất trước 17h ngày      30/5/2022.

+ Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức hành nghề luật sư được lựa chọn, những tổ chức không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook