Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1.Tên địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợđấu giá: Agribank Chi nhánh Hóc Môn

 - Địa chỉ: số 12 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

  - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 - Số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,Tp.Hà Nội.

2.Khoản nợ đấu giá và giá khởi điểm:

2.1 Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Thươngmại Cao su Thành Côngtheo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201100752 ngày 11/02/2011.

Tổng dư nợ gốc và lãi thuộc Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201100752 ngày 11/02/2011(tạm tính đến ngày 31/7/2022)trong đó:

+ Dư nợ gốc: 7.066.697.529đồng

+ Dư nợ lãi  : 30.403.994.316 đồng(tạm tính đến ngày 31/7/2022).

2.2Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ căn cứ theo Văn bản 826A/NHNo.HM-TDngày 12/9/2022của Agribank Chi nhánh Hóc Môn về việc Thông báogiá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cao su Thành Công tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn: 4.511.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm mười một triệu đồng).

3.Hình thức phương thức đấu giá khoản nợ:

Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

4.Phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua nợ:

Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: sau khi đấu giá thành công.

5.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: Theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (đính kèm).

6.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luậtvà phương án đấu giá.

7.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)

Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

Kết thúc: 03(ba) ngày kể từ ngày Agribank/Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá trên website của Agribank/Agribank AMCLTD hoặc trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.     

Địa điểm: Agribank AMCLTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480)

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook