Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ

1.Tên địa chỉ người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợđấu giá:

+ Agribank Chi nhánh 9

- Địa chỉ: số 284Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phốHồ Chí Minh.

+ Agribank Chi nhánh Mỹ Thành

- Địa chỉ: số 568ALê Văn Việt, khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phốHồ Chí Minh.

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 8,tầng 9tòa nhà số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,thành phốHà Nội.

2.Khoản nợ đấu giá và giá khởi điểm:

- Toànbộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu theo Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100570/HĐTD ngày 30/09/2011.Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 30/4/2022 là: 19.623.935.501 đồng, trong đó nợ gốc: 7.494.497.557 đồng, nợ lãi: 12.129.437.944 đồng.

- Giá khởi điểm: 19.623.935.501 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ sáu trăm hai mươi ba triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn năm trăm linh một đồng).

- Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm

- Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

3.Hình thức phương thức đấu giá khoản nợ:

-Hình thức và phươngthức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

4.Phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua nợ:

-Phương thức thanh toán trả ngay theo quy định Agribank, người trúng đấu giá khoản nợ thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần. Trong đó lần thanh toán đầu tiên ít nhất 30% giá trị khoản nợ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và thời hạn thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ.

5.Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với khoản nợ, bên có khoản nợ đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a) Về cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng; có phòng đấu giá phù hợp, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố tại thời điểm nộp hồ sơ;

e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

f) Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh 9 trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;

g) Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD đề nghị, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

6.Hồ sơ gồm có:

+ Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèmmô tả năng lực, kinh nghiệm.

+ Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luậtvà phương án đấu giá.

7.Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.

+ Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)

+ Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD/Agribank và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ trên Website.

+ Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

+ Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Văn Dũng (Điện thoại : 0909210490)

+ Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook