Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

1.Thông tin về tài sản cần Thẩm định giá:

1.1. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất (Phần còn lại: Diện tích đất: 77.5 m2) tại: Thửa đất số: 101-1, tờ bản đồ số: 18, địa chỉ: Tổ 37 cụm 6, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCN) số: 10103150864, hồ sơ gốc số: 5062.2003.QĐUB/13329.2003 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 26/08/2003. Nội dung thay đổi theo xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nhà đất, thành phố Hà Nội ngày 15/01/2008 như sau: Phần còn lại: Diện tích đất: 77.5 m2. Nội dung thay đổi và tên chủ mới theo xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh quận Tây Hồ ngày 02/08/2017 như sau: Đăng ký tặng cho chủ sử dụng: Bà Vũ Thị Thanh Xuân, CMND số: 001169000065, địa chỉ: Số 7a ngõ 656 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo Hợp đồng tặng cho số 1079/2017/CNN do Phòng công chứng số 2 lập ngày 13/07/2017. Hồ sơ số: 000833BD. Chi tiết về quyền sử dụng đất được mô tả cụ thể trong Giấy chứng nhận như sau:

a. Đất ở:

- Thửa đất số: 101-1; Tờ bản đồ số: 18;

- Địa chỉ: Tổ 37 cụm 6, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội;

- Diện tích: 77.5 m2 (Bảy mươi bảy phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Riêng: 77.5 m2, chung: 0 m2;

b. Sơ đồ(được mô tả cụ thể trong GCN, Phần còn lại: Diện tích đất: 77.5 m2, thửa đất số: 101-1, giới hạn bởi các điểm: 1,1’,3’,4,1);

- Thay thế giấy GCN số 10103150227 ngày 22/9/2000 đã cấp theo Quyết định số 4931.2000.QĐ-UB.

- Sơ đồ thửa đất sẽ được chỉnh lý khi có bản đồ địa chính chính quy.

1.2.  Nguồn gốc tài sản bảo đảm:Làtài sản bảo đảm cho khoản vay củaBà Vũ Thị Thanh Xuân theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 280/2018, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/4/2018 ký tại Văn phòng công chứng Trần Hiếu giữa Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt và Bên thế chấp Bà Vũ Thị Thanh Xuân.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảmđể bán đấu giá công khai.

3. Tiêuchí lựa chọn doanh nghiệpthẩm định giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm);

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài Chính.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời hạn:

+  Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+  Kết thúc: 03ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank AMC.

Liên hệ: Phòng Xử lý tài sản thu hồi nợ- Agribank AMC;

+    Địa chỉ: Tầng 8, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+   Điện thoại :0243.7728432

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook