Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ

1.Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

- Người yêu cầu thẩm địnhgiá: Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Địa chỉ: số 131A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đại diện người yêu cầu thẩm định giá: Agribank AMC LTD. (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 531/2023/HĐDV/AMC-CNTSG và Văn bản ủy quyền số 531/2023/UQ.CNTSG-AMC ngày 10/8/2023ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và Agribank AMC LTD)

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

2.Khoản nợ cần thẩm định giá: Khoản nợ của Công ty TNHH SX TMDV Minh Hùng Phát tại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số: 6320-LAV-202200025 ký ngày 07/01/2022 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-202200025 - 01 ký ngày 16/9/2022 như sau:

- Nợ gốc: 18.850.000.000đồng.

- Nợ lãi: 2.005.384.248 đồng (tạm tính 31/7/2023).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/7/2023 cho đến khi Công ty TNHH SX TMDV Minh Hùng Phát thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn

3.Nguồn gốc của khoản nợ:Toàn bộ khoản nợ (có tài sản bảo đảm) Công ty TNHH SX TMDV Minh Hùng Phát(Địa chỉ trụ sở: số 457 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Tây Sài GòntheoHợp đồng tín dụng số: 6320-LAV-202200025 ngày 07/01/2022 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-202200025 - 01 ngày 16/9/2022  ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gònvà bên vay vốn là Công ty TNHH SX TMDV Minh Hùng Phát.

4.Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-202200025 ngày 07/01/2022 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-202200025 - 01 ngày 16/9/2022 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (viết tắt là Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn) và bên vay vốn là Công ty TNHH SX TMDV Minh Hùng Phát;

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số 6320-LCP-202200021 ngày 06/01/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và bà Nguyễn Lý Bảo Trân được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Một, Quận 12, số công chứng 000165, quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 10/01/2022 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Hóc Môn, TP.HCM;

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số 6320-LCP-202200022 ngày 06/01/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và bà Nguyễn Lý Bảo Trân được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Một, Quận 12, số công chứng 000166, quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 10/01/2022 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Hóc Môn, TP.HCM;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

5.1 Tài sản thứ nhất: Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH SX TMDV Minh Hùng Pháttại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số 6320-LCP-202200021 ngày 06/01/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và bà Nguyễn Lý Bảo Trân được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Một, Quận 12, số công chứng 000165, quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 10/01/2022 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Hóc Môn, TP.HCM làQuyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 905291, số vào sổ cấp GCN: CS02704 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 20/01/2020).

5.2 Tài sản bảo đảm thứ 2: Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH SX TMDV Minh Hùng Pháttại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số 6320-LCP-202200022 ngày 06/01/2022 ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và bà Nguyễn Lý Bảo Trân được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Một, Quận 12, số công chứng 000166, quyển số 01/2022 TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 10/01/2022 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Hóc Môn, TP.HCM làQuyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 101373, số vào sổ cấp GCN: CH 00924 do UBND huyện Hóc Môn TP.HCM cấp ngày 12/12/2014.

6.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

7.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách được Agribank lựa chọn  và đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin,... để thẩm định giá khoản nợ);

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

8.Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

9.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-  Thời gian nhận hồ sơ:Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giátrên website của Agribank/Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD.

Địa chỉ: Agribank AMC LTD - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phườngNghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những doanh nghiệp thẩm định giá không nhận được thông báo sẽ không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook