Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:

Tài sản bảo đảm khoản vay Công ty Cổ phần Huỳnh Sáng tại Agribank Chi nhánh Gia Định theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6400-LCP-201001095 ngày 18/8/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định, bên thế chấp là ông Huỳnh Sáng và bên vay vốn là Công ty Cổ phần Huỳnh Sáng như sau:

Theo giấy chứng nhận:

Vị trí: Thửa đất số 522, tờ bản đồ số 26 (P. Tân Thuận Tây) tọa lạc tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Diện tích đất: 2.723,9 m2;

Hình thức sử dụng: riêng: 2.723,9 m2; chung: “không”  m2

Mục đích sử dụng: đất ao (TSN)

Thời hạn sử dụng đất: đến ngày …../…../2030.

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giấy tờ pháp lý của tài sản:

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 013749, số vào sổ cấp GCN số CH 00343 do UBND  Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh cấp 27/01/2010. Chủ sở hữu tài sản là Ông Huỳnh Sáng.

2.Nguồn gốc của tài sản:

Tài sản đã thế chấp bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Huỳnh Sáng theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6400-LCP-201001095 ngày 18/8/2010 ký giữa Agribank Chi nhánh Gia Định, bên thế chấp là ông Huỳnh Sáng và bên vay vốn là Công ty Cổ phần Huỳnh Sáng công chứng ngày 18/8/2010tại Phòng công chứng số 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Số công chứng 15045; Quyển số 08/TP/CC/HĐGD;Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng tài nguyên và Môi trường Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/8/2010.

3.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa tài sản nêu trên ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:

a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm).

f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpvà Bản mô tả năng lực kinh nghiệmcủa doanh nghiệp thẩm định giá.

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá: Phí dịch vụ thẩm định giá sau thuế đã bao gồm chi phí khảo sát thực tế tài sản(tỷ lệ % phí x giá trị TSBĐ trên chứng thư).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian:03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá được đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank, Agribank AMC LTD.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD.

Địa điểm nộp hồ sơ: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Công Cường (Điện thoại : 0986.66.11.45)

 (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn) 

 

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook