Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

1.Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

- Người yêu cầu thẩm định giá: Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Địa chỉ: số 131A Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đại diện người yêu cầu thẩm định giá: Agribank AMC LTD. (Theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 530/2023/HĐDV/AMC-CNTSG và Văn bản ủy quyền số 530/2023/UQ.CNTSG-AMC ngày 10/8/2023ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và Agribank AMC LTD)

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

2.Khoản nợ cần thẩm định giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại Nhật Phú tại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-201701443 ký ngày 15/12/2017 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-201701443 - 01 ký ngày 22/12/2017,giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 31/7/2023 như sau:

- Nợ gốc: 19.992.700.800đồng.

- Nợ lãi: 5.523.534.873 đồng.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/7/2023 cho đến khi Công ty Cổ phần Thương mại Nhật Phú thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn.

3.Nguồn gốc của khoản nợ :Toàn bộ khoản nợ Công ty Cổ phần Thương mại Nhật Phú (Địa chỉ trụ sở: số 10C Cư Xá Phan Đăng Lưu, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-201701443 ký ngày 15/12/2017 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-201701443 - 01 ký ngày 22/12/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và bên vay vốn là Công ty Cổ phần Thương mại Nhật Phú.

4.Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-201701443 ký ngày 15/12/2017 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 6320-LAV-201701443 - 01 ký ngày 22/12/2017ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và bên vay vốn là Công ty Cổ phần Thương mại Nhật Phú;

- Hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất: số 6320-LCP-201701437 ngày 20/12/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Xuân Phúc được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Quận 12, số công chứng 24512, quyển số 12/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 20/12/2017 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Tân Bình, TP.HCM;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

5.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:Tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty Cổ phần Thương mại Nhật Phútại Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn theo Hợp đồng thế chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất: số 6320-LCP-201701437 ngày 20/12/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Xuân Phúc được chứng nhận tại Văn phòng công chứng Quận 12, số công chứng 24512, quyển số 12/TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 20/12/2017 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Tân Bình, TP.HCM làQuyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc cấp GCN 1174/2023do UBND thành phố Hồ Chí Minh, cấp ngày 20/01/2003. Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Xuân Phúc ngày 05/4/2012.

6.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

7.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách được Agribank lựa chọn  và đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin,... để thẩm định giá khoản nợ);

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

8.Hồ sơ gồm có:

-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

-  Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

9.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-  Thời gian nhận hồ sơ:Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giátrên website của Agribank/Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD.

Địa chỉ: Agribank AMC LTD - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phườngNghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những doanh nghiệp thẩm định giá không nhận được thông báo sẽ không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ.

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook