Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ

1.Thông tin người có khoản nợ cần thẩm định giá:

Người có khoản nợ cần thẩm định giá: Agribank Chi nhánh An Phú

Địa chỉ: số 310-312-314 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

 Đại diện cho người có khoản nợ cần thẩm định giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD)

(theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 232/2020/HĐDV/AMC-CNANPHU ngày 28/9/2020 và Văn bản ủy quyền số 232/2020/UQ.CNANPHU-AMCngày 28/9/2020ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh An Phúvề việc xử lý thu hồi khoản nợCông ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dương)

 Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Khoản nợ cần thẩm định giá:

Một phần khoản nợ của Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dươngtại Agribank Chi nhánh An Phútheo Hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201800460ngày 23/5/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phúvà Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dương(khoản nợ có tài sản bảo đảm)tương ứng với Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606-LCP-201700492ngày 03/4/2023 và Hợpđồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606-LCP-201900813 ngày 21/8/2019.

    Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 31/3/2024 là: 118.227.088.184 đồng

Trong đó:

- Nợ gốc  :  95.386.000.000 đồng;

- Nợ lãi    :   22.841.088.184 đồng

Ghi chú:Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/3/2024cho đến khi Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dươngthanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh An Phú.

2. Nguồn gốc của khoản nợ: Một phần khoản nợ Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dương(Địa chỉ trụ sở45 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) tại Agribank Chi nhánh An Phú theo Hợp đồng tín dụng số  1606-LAV-201800460ngày 23/5/2018 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phúvà Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dương.

3. Hồ sơ pháp lý của một phần khoản nợ cần thẩm định giá:

- Hợp đồng tín dụng số 1606-LAV-201800460ngày 23/5/2018ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú và Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dương;

  - Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606LCP201700492 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú (Bên nhận bảo đảm) với bà Nguyễn Thị Mười (Bên bảo đảm) và Công ty Thái Dương (Bên vay vốn), được VPCCNguyễn Cảnh-Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 03/04/2017 và ngày 04/04/2017, số công chứng: 001645;Đăngký GDBĐ ngày 05/04/2017 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606-LCP-201900813ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú(Bên nhận bảo đảm) với ông Tạ Khai Minh(Bên bảo đảm) và Công ty Thái Dương(Bên vay vốn), được VPCCNguyễn Thành Hưng - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minhchứng nhận ngày 21/08/2019, số công chứng: 007132, quyển số 08.TP/CC-SCC/HĐGD; Đăngký GDBĐ ngày 23/08/2019tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

4.Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

4.1. Tài sản bảo đảm thứ 1:Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 52 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết tài sản như sau:

Đất ở:

Thửađất: 672; Tờ bản đồ: 02 (sơ đồ nền).

Diệntích: 133.4 m2.

Hìnhthức sử dụng: Riêng: 133.4 m2.

Nhà ở:

Diện tích xây dựng: 125.5 m2.

Tổng diện tích sử dụng: 173.5 m2.

Kếtcấu nhà: Tường gạch, sàn BTCT, mái tole.

Sốtầng: 2.

Tình trạng pháp lý của TSBĐ:

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 26858/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2001; Chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mười theo Hợp đồng số 025674/HĐ-MBN ngày 13/08/2003. Cập nhật thay đổi ngày 21/08/2003.

Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606LCP201700492 ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú (Bên nhận bảo đảm) với bà Nguyễn Thị Mười (Bên bảo đảm) và Công ty Thái Dương (Bên vay vốn), được Văn phòng công chứng Nguyễn Cảnh – Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 03/04/2017 và ngày 04/04/2017; Số công chứng: 001645;

Đăngký GDBĐ ngày 05/04/2017 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

     4.2.Tài sản bảo đảm thứ 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thửa đất: 232/11 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Chi tiết:

- Đất ở:

Thửa đất số 25; Tờ bản đồ số 10.

Diện tích: 289,4 m2.

Nhà ở:

Diện tích sàn: 315 m2.

Kết cấu: vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT+tôn

Tình trạng pháp lý của TSBĐ:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM486292 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 18/12/2018, cập nhật chuyển nhượng ngày 25/01/2019.

Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 1606-LCP-201900813ký giữa Agribank Chi nhánh An Phú(Bên nhận bảo đảm) với ông Tạ Khai Minh(Bên bảo đảm) và Công ty Thái Dương(Bên vay vốn), được Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minhchứng nhận ngày 21/08/2019; Số công chứng: 007132; Quyển số 08.TP/CC-SCC/HĐGD;

Đăng ký GDBĐ ngày 23/08/2019tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

5.Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa một phần khoản nợ Công ty TNHH SX TM XNK Quốc Tế Thái Dươngra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

6.Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.

Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ)

Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

7.Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Bản mô tả năng lực kinh nghiệm

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định, phí tính trên % giá trị khoản nợ trên chứng thư).

8.Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

Thời gian:

+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giákhoản nợ

+ Thời gian kết thúc:03 ngàylàm việckể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.

- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơđến Agribank AMC LTD,

Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ TùngMậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

(Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giákhông được lựa chọn)

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook