ĐG Nhà cửa, vật kiến trúc, quyền thuê đất của Nhà máy Chè Việt Nam. Giá khởi điểm 2,573 tỷ đồng. Đấu giá ngày 19/12/2017.

Đấu giá

Bán đấu giá Quyền thuê đất và vật kiến trúc trên đất của Nhà máy Chè Việt Nam

priceGiá khởi điểm: 2.573.370.000 đồng

priceNgày đăng tin: 28-11-2017

ĐG 02 QSDĐ tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giá khởi điểm 1,3 tỷ đồng. Đấu giá ngày 15/12/2017

Đấu giá

Bán đấu giá 02 QSDĐ tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

priceGiá khởi điểm: 1.300.000.000 đồng

priceNgày đăng tin: 24-11-2017

ĐG Tổ 24 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Diện tích: 762 m2.Giá khởi điểm 29,75 tỷ đồng.

Đấu giá

Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank bán đấu giá tài sản.

priceGiá khởi điểm: 29.750.000.000 đồng

priceNgày đăng tin: 22-11-2017

ĐG QSDĐ tại Tổ 24 P.Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Diện tích: 336 m2.Giá khởi điểm 13,44 tỷ đồng.

Đấu giá

Bán đấu giá QSDĐ tại Long Biên, Hà Nội.

priceGiá khởi điểm: 13.440.000.000 đồng

priceNgày đăng tin: 22-11-2017

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook