Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 4.628.148.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 462.814.800 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Khoản nợ bán đấu giá: là toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Điệp tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201602604 ngày 17/11/2016, Hợp đồng tín dụng số 6300LAV201800258 ngày 02/02/2018 và Phụ lục Hợp đồng số 6300LAV201800258/PLHĐ ngày 23/8/2019.

2.Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Nguyễn Điệp tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 31/05/2022là  4.979.481.412 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu triệu, bốn trăm tám mươi mốt ngàn, bốn trăm mười hai  đồng),trong đó:

Dư nợ gốc         :  3.958.000.000 đồng

Nợ lãi                 :  1.021.481.412 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh  cho đến khi ông Nguyễn Điệp thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh 9.

3.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

 - Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ số 14 đường số 5, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh theoGiấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 348878, số vào sổ cấp GCN: CS 18948 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2017 cho ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB474422, số vào sổ CH00135 do UBND quận 9 ( nay là Thành phố Thủ Đức) cấp ngày 14/06/20100 cho ông Nguyễn Đình Thi;

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác

4. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

4.1. Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ số 14 đường số 5, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh theoGiấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 348878, số vào sổ cấp GCN: CS 18948 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2017 cho ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương.

a.Thửa đất:

Thửa đất số: 3                      Tờ bản đồ số: 68;

Địa chỉ: 14 đường số 5, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Diện tích: 72,4 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi hai phẩy bốn mét vuông);

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b.Nhà ở:

Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;

Diện tích xây dựng: 58,3 m2;

Diện tích sàn: 244,09 m2;

Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;

Cấp (hạng): Cấp 3.

Ghi chú:

- Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H00215/2008/Bình Hưng Hòa ngày 04/02/2008 do UBND quận Bình Tân cấp.

- Phần chi tiết xem bản vẽ sơ đồ nhà đất số 05/2017 do Công ty TNHH thiết kế xây dựng đo đạc Tân Châu lập ngày 16/7/2017.

4.2. Tình trạng pháp lý:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 348878, số vào sổ cấp GCN: CS 18948 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2017 cho ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300LCP201800888 ngày 22/5/2018 được công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Điệp ngày 22/5/2018; số công chứng 011120; quyền số 05/TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh quận Bình Tân ngày 22/5/2018. Chủ tài sản là ông Huỳnh Tấn Tám, bà Hồ Thị Phương.

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ.Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

5.Giá khởi điểm: 4.628.148.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu,  một trăm bốn mươi tám ngàn  đồng ).

  (*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

6.Tiền đặt trước:tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 6300201035598của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nammở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9.

7.Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

8.Thời gian, địa điểm, xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục từ ngày13/6/2022đến hết ngày16/6/2022tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam (Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)hoặc Agribank Chi nhánh 9 (Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

9.Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 06/6/2022đến hết ngày 28/6/2022tại Công tyĐấu giá Hợp danh Đông Nam – Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

10.Thời gian nộp tiền đặt trước:trong giờ hành chính, các ngày 28/6/2022, ngày 29/6/2022 và ngày 30/6/2022.

11.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01/7/2022  tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

12.Thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM . SĐT : 0934120657           ( Nguyễn Đức Trung - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.

- Agribank Chi nhánh 9- Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM. (điện thoại: 0888.164369 – 0888.154369).

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook