Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 19.900.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 2.000.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Khoản nợ bán đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên theo Hợp đồng tín dụng số 2400LAV200800232 (nay là 2400LAV201300188) ngày 09/6/2012, cụ thể như sau:

1.1. Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ của khoản nợ (tạm tính đến ngày 31/01/2022) là: 26.628.571.821 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi mốt nghìn, tám trăm hai mốt đồng). Cụ thể:

+ Dư nợ gốc: 15.466.291.375 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi mốt nghìn, ba trăm bảy mươi lăm đồng).

+ Nợ lãi: 11.162.280.446 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm tám mươi nghìn, bốn trăm bốn mươi sáu đồng).

(Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến  khi Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên)

1.2.  Thông tin tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- Tài sản bảo đảm thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 179, tờ bản đồ số 5H-IV-03 Địa chỉ: Số 4 tổ 6B, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  133831 được UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 10/03/2011 cho ông Hoàng Dưỡng và bà Trương Thị Khang. Theo Hợp đồng thế chấp số 01/2012/HĐTC-HD, số Công chứng 214/2012/HĐTC, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/6/2012 tại Văn phòng Công chứng Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giá trị tài sản bảo đảm theo Biên bản 01/2012/BBĐG-HD ngày 28/6/2012 là 6.716.500.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Tài sản bảo đảm thứ hai:Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BB 385540 do UBND huyện Văn Lâm cấp ngày 13/10/2010 cho ông Đặng Văn An và bà Phạm Thị Thanh Hoàn. Theo Hợp đồng thế chấp số Công chứng 79, quyển số 02/2015/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 08/4/2015 tại Văn phòng Công chứng Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Giá trị tài sản bảo đảm theo Biên bản số 01/2015/HĐTC (THANGLONG) ngày 08/4/2015 là 850.500.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Tài sản bảo đảm thứ ba:Toàn bộ các công trình xây dựng trên đất và hệ thống máy móc thiết bị của công ty được đầu tư xây dựng, lắp đặt trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W507346do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 11/03/2004 mang tên Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long. Theo Hợp đồng thế chấp số Công chứng 17, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 07/5/2010 tại Văn phòng Công chứng số 6 tỉnh Hưng Yên, PL 01/THANGLONG2016 số Công chứng 556, quyển số 02/2016 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/7/2016 tại VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê tỉnh Hưng Yên. Giá trị tài sản bảo đảm theo Biên bản số 01/2016/THANGLONG/BBĐG ngày 29/7/2016 là 27.923.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn).

- Tài sản bảo đảm thứ tư:  Là tài sản gắn liền với đất thuê bao gồm các hệ thống nhà xưởng số 02 hình thành trong tương lai đã hình thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số W507346 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 11/03/2004 mang tên Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long. Theo Hợp đồng thế chấp số Công chứng 679, quyển số 02/2012/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/6/2012 tại VPCC Khoái Châu tỉnh Hưng Yên và Phụ lục HĐTC số 02/THANGLONG2016 số Công chứng 1492 quyển số 03/2016 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 08/11/2016 tại Văn phòng Công chứng Đoàn Thị Tuyết Lê, tỉnh Hưng Yên. Giá trị tài sản bảo đảm theo Biên bản 02/2016/THANGLONG/BBĐG ngày 17/10/2016 là 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn).

Khoản nợ bán theo nguyên trạng, theo phương thức có gì bán lấy “có sao bán vậy”.

2.Người có khoản nợ đấu giá:

2.1.Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 793 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

2.2. Người đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tình trạng pháp lý:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số W507346 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 11/03/2004;

- Các Hợp đồng thế chấp tài sản Công chứng, PL Hợp đồng thế chấp;

- Hợp đồng tín dụng số 2400LAV200800232 (nay là 2400LAV201300188) ngày 09/6/2012, các PL Hợp đồng tín dụng.

4. Giá khởi điểm: 19.900.000.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

- Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng; các loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền và các loại thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế Giá trị gia tăng; các loại thuế, phí, lệ phí làm thủ tục chuyển quyền và các loại thuế, phí, lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.

5. Tiền đặt trước:2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn).

6. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

7. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

8. Phương thức khách hàng thanh toán tiền mua nợ:Theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định của Agribank, theo đó bên mua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần, lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày (bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank. Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/8/2022; ngày 19/8/2022 và kết thúc vào lúc 16 giờ 00 ngày 22/8/2022 (Trong giờ hành chính)

Số tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản chỉ định có thông tin như sau:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh

- Số tài khoản: 1506201040162 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

- Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ... ( khách hàng ghi rõ họ và tên) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…..(Ghi rõ tên tài sản).

10. Thời gian tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ đấu giá, đăng ký xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/8/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/8/2022 (Trong giờ hành chính).

 11. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Thời gian ngày 10/8/2022 và ngày 11/8/2022 (trong giờ hành chính). Nơi xem tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh hoặc Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, hoặc Agribank AMC LTD.

12. Thời gian nộp phiếu trả giá: Khách hàng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá).

13. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá(thời gian công bố giá): 9 giờ 00 phút ngày 23/8/2022 tại trụ sở công ty đấu giá Hợp danh Phạm Nam Anh.

14. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và công bố giá:Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh

15. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh để đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu đơn Công ty ban hành, trường hợp uỷ quyền đăng ký phải có Hợp đồng ủy quyền có công chứng đối với cá nhân/ Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức).

- Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu và Sổ hộ khẩu (bản chính/bản sao công chứng).

- Đối với tổ chức: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của tổ chức đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng quy định về pháp luật chứng nhận của cơ quan công chứng, chỉ ủy quyền 1 lần, văn bản ủy quyền được lưu trong hồ sơ đấu giá.

16. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp (Theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Phạm Nam Anh)

17. Hình thức đấu giá: Đấu giá bẳng bỏ phiếu trực tiếp.

18. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Công ty đấu giá Hợp danh Phạm Nam Anh thông báo để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

19. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT VN. Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT cán bộ PT: 0904947349 và tại Website: www.agribankamc.com.

- Công ty đấu giá Hợp danh Phạm Nam Anh. Địa chỉ: Phòng 104, tòa nhà Láng Trung, số 104 tổ 14, ngõ 850 đường Láng (Nay là: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)   

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook