Khoản nợ của DNTN Thanh Tùng

Tên tài sản: Khoản nợ của DNTN Thanh Tùng
Giá khởi điểm : 358.500.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 35.850.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.

Giá trị ghi sổ khoản nợđến ngày 15/10/2018 là: 708.313.039.033 đồng.

Trong đó:

Dư nợ gốc   : 352.194.000.000 đồng.

Nợ lãi           :  356.119.039.033 đồng.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/10/2018 cho đến khi Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Bình Tân

Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Tài sản 1: Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh, diện tích: 6952,2m2,  thuộc thửa 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành AB 830291, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00108/1a do UBND TPHCM cấp ngày 23/03/2005; Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ngày 28/02/2005; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 28/02/2005.
  • Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200900945 được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 23/09/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/09/2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Tài sản 2:Tài sản hình thanh trong tương lai là toàn bộ giá trị xây dựng của công trình cao ốc căn hộ Hạnh Phúc được xây dựng trên thửa đất số 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

  • Quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008 của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ Hạnh phúc tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
  • Các bản vẽ thiết kế kèm theo quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008.
  • Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh v/v giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng để xây dựng nhà ở chung cư tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh
  • Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200802331 được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 15/12/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
  • Hợp đồng thế chấp số 6200LCP201102331(A) được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 16/12/2011, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/12/2011 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
  • Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp, số 6200LCP201102331(A)/ĐC được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 21/05/2012

 

Giá khởi điểm khoản nợ358.500.000.000 đồng(Bằng chữ:Ba trăm năm mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng), chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 01/07/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: từ ngày 24/06/2019 đến hết ngày 01/07/2019 (trong giờ hành chính) tạiCông ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì,  Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

Điềukiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Đối với tổ chức:

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô)

-Bản bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.

-Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

-Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Đối với cá nhân:

-CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)

-Sổ hộ khẩu (bản phô tô)

-Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

-Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý:

Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

 Số tiền đặt trước

Số tiền đặt trước: 35.850.000.000 đồng(Bằng chữ: Ba mươi lămtỷ,támtrăm năm mươi triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 01/07/2019; ngày 02/07/2019 và ngày 03/07/2019(trong giờ hành chính).

-Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoảnCông ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn.

-Tên tài khoản:Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn.

-Số tài khoản:  6200201014116 tại Agribank – Chi nhánh Bình Tân.

Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân”.

Lưu ý:

 Khách hàng đã nộp tiền đặt trước phải cung cấp chứng từ nộp tiền trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 Bước giá:100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng; phương thức trả giá lên.

Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ: Việc thanh toán tiền mua bán khoản nợ được thực hiện theo Phương thức thanh toán trả ngay, cụ thể như sau:

Phương thức thanh toán trả ngay: Là phương thức thanh toán trong đó Bên mua nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay trong một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.

- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Bên mua nợ phải thanh toán ít nhất là 30% giá trị hợp đồng mua bán, Bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết. Việc trả trước để thực hiện hợp đồng mua bán phải được quy định trong hợp đồng mua bán nợ (giá trị trả trước, thời hạn trả trước, điều khoản phạt vi phạm hợp đồng...).

  - Giá trị mua bán trên hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.

- Người trúng đấu giákhoản nợchuyển tiền thanh toánmua khoản nợ đấu giátheo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ vàotài khoản củaCông ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn, theo sốtài khoản 6200201014116 mở tại Agribank Chi nhánh Bình Tân.

-Quá thời hạn thanhtoántiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giákhoản nợkhông thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.

- Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền mà bên trúng đấu giá khoản nợ chuyển thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ, Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn sẽchuyển cho Agribank Chi nhánh Bình Tântoàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá tài sản.

Thời gian tổ chức đấu giá:Vào lúc 14 giờ 30 phút,  ngày 04/07/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin liên hệ tại:

Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22455120 - Fax: 028. 38123910.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook