Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 24.671.500.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 2.467.150.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Khoản nợđấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạngcủa khoản nợ:

1.1. Khoản nợ đấu giá:

- Toàn bộ khoản nợ của 01 khách hàng doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV V.House tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV201502012 ký ngày 24/12/2015.

1.2. Thông tin về khoản nợ:

a. Thông tin về khoản nợ tại Agribank CN Nhà Bè (tại thời điểm 30/09/2018).

Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 30/09/2018 là: 26.481.901.992 đồng (Hai mươi sáu tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu chín trăm lẻ một nghìn chín trăm chín mươi hai đồng).

Trong đó:

- Dư nợ gốc: 19.964.218.750 đồng.

- Nợ lãi        :   6.517.683.242 đồng.

b. Thông tin về tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ:

- Tài sản bảo đảm là: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Trương Thanh Phong và bà Trần Thị Hải Yến.

+ Thửa đất số                          : 763

+ Tờ bản đồ số                        : 24

+ Diện tích                              : 7.044,3 m2.

+ Hình thức sử dụng              : sử dụng riêng 7.044,3 m2.

+ Mục đích                              : đất ở nông thôn là: 1.800 m2.

                                                    đất trồng cây lâu năm là: 5.244,3 m2.

+ Thời hạn sử dụng                : đất ở tại nông thôn: ổn định lâu dài

                                               đất trồng cây lâu năm: 24/06/2048.

+ Nguồn gốc sử dụng đất      : Công nhận sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Công nhận sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất của người khác số 6340-LCL-201501727 (được công chứng tại Văn phòng công chứng Bình Thạnh, số công chứng: 28139, quyển số 12 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Hồ Chí Minh – Chi nhánh huyện Hóc Môn)

Lưu ý: Chủ tài sản bảo đảm là ông Trương Thanh Phong (đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV V.House) đang có nghĩa vụ thi hành án đối với bên thứ ba theo Quyết định/Bản án của Tòa án và hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn – Tp. Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết.Toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích gắn liền với tài sản bảo đảm quy định tại hợp đồng bảo đảm nêu trên được giữ nguyên hiện trạng và được Agribank Chi nhánh Nhà Bè chuyển giao cho Bên mua nợ. Bên mua nợcó trách nhiệm trong việc phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn để xử lý tài sản bảo đảm theo quy định.

Các văn bản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hóc Mônliên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

- Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;

- Văn bản số 1913/CCTHADS ngày 01/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc xác minh thi hành án;

- Văn bản số 566/CCTHADS ngày 04/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc xác nhận nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14;

- Quyết định số 62/QĐ-CCTHADS ngày 17/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản;

- Văn bảnsố 641/CCTHADS ngày 18/05/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc phối hợp thi hành án;

- Văn bản số 1813/CCTHADS ngày 29/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, về việc phối hợp thi hành án.

1.3. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản bảo đảm: theo Chứng thư thẩm định giá số 904/CT-ĐV ngày 04/05/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt.

1.4. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH MTV V.House tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV201502012 ký ngày 24/12/2015.

1.5. Hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Hợp đồngcấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV201502012 ký ngày 24/12/2015, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV V.House.

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất của người khác số 6340-LCL-201501727 (được công chứng tại Văn phòng công chứng Bình Thạnh, số công chứng: 28139, quyển số 12 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Hồ Chí Minh – Chi nhánh huyện Hóc Môn).

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC654777, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH01228 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/12/2015.

- Chứngthư thẩm định giá số 904/CT-ĐV ngày 04/05/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt.

1.6. Hiệntrạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các văn bản, hồ sơ pháp lý được Agribank Chi nhánh Nhà Bè cung cấp, tham khảo thêm Chứng thư thẩm định giá số 904/CT-ĐV ngày 04/05/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt.

1.5. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè(tại địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh).

2. Thời gian, địa điểm xemxét hồ sơkhoản nợ đấu giá: từ ngày 08/12/2018 đến ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ:18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:từ ngày 08/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An– địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.

4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ:24.671.500.000 đồng(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 2.467.150.000đồng(Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìnđồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.

7. Bước giá: tối thiểu100.000.000 đồng.

8. Thời gian, địa điểmđiều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 08/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính)tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An– địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 19/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (trong giờ hành chính).

- Hình thứcnộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

+ Số tài khoản: 6340.2010.17081 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Nhà Bè.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14đều được đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 00phút, ngày 22/12/2018.

- Địa điểm:tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An– địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An– địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 – 38204858/ Di động: 0948689986.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook