Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 8.948.913.571 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 447.500.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

(1. Khoản nợđấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạngcủa khoản nợ:

1.1 Khoản nợ thứ nhất:

 • 1.1.1 Khoản nợđấu giá: Toàn bộ khoản nợ không còn tài sản bảo đảm củaCông ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp (Địa chỉ trụ sở: 207/12 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM; Địa chỉ giao dịch hiện tại: Ấp 2 Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương) tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức theo Hợp đồng cấp tín dụng số6100-LAV-200901319 ngày 09/04/2009.

1.1.2 Thông tin về khoản nợ:

Khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức(tạm tính đếnthời điểm tại thời điểm 31/08/2018).

Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 31/08/2018là: 20.478.474.355đồng.

Trong đó:

 • Dư nợ gốc  : 8.948.913.571 đồng.
 • Nợ lãi         : 11.529.560.784 đồng.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/09/2018 cho đến khi Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức.

1.1.3 Hồ sơ pháp lí của khoản nợ:Toàn bộ khoản nợ không còn tài sản bảo đảm củaCông ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức được xử lí qua hình thức bán đấu giá để thu hồi nợ vay, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng cấp tín dụng số 6100-LAV-200901319 ngày 09/04/2009 ký ngày 09/04/2009 giữa  Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp và Agribank Chi nhánh Thủ Đức.
 • Thông tin về tài sản đảm bảo liên quan đến khoản nợ:

Tính đến thời điểm hiện tại toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản nợ củaCông ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức đã được Cơ quan thi hành án  kê biên đấu giá theo quy định. Do đó toàn bộ giá trị khoản nợ đấu giá lần này không còn tài sản bảo đảm.

 • Hiệntrạng khoản nợ đấu giá:

-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế.Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Thủ Đức không chịu trách nhiệm về tình trạngvà các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

 • Giá trị ghi sổ của khoản nợ được xác định trên cơ sở nợ gốc và lãi vay phát sinh thực tế theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6100-LAV-200901319 ngày 09/04/2009 ký ngày 09/04/2009 giữa  Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp và Agribank Chi nhánh Thủ Đức đến thời điểm 31/08/2018 mà không có văn bản đối chiếu dư nợ giữa Agribank Chi nhánh Thủ Đức và Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp (Do Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp không hợp tác nên không có văn bản đối chiếu dư nợ giữa Agribank Chi nhánh Thủ Đức vàCông ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp). Do đó việc xác nhận dư nợ của khoản vay tại thời điểm chuyển giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ, bao gồm cả hồ sơ và tài liệu về tài sản bảo đảm của khoản nợ; thời điểm bên mua khoản nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ của bên bán nợ sẽ không được Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp ký xác nhận.

-    Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: các tranh chấp giữa Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp với các bên liên quan, các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp.Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Thủ Đức và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

 • Khoản nợ thứ 2:

1.2.1 Khoản nợđấu giá:

Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà (Địa chỉ trụ sở: 15 Bis Nguyễn Ngọc Cung, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức theo Hợp đồng cấp tín dụng số: 6100-LAV-200901789 ngày 26/5/2009.

 • Thông tin về khoản nợ:

Thông tin về khoản nợtại Agribank Chi nhánh Thủ Đức(tạm tính đếnthời điểm 31/08/2018).

Giá trị ghi sổ khoản nợđến ngày 31/08/2018là: 186.845.833.333 đồng.

Trong đó:

 • Dư nợ gốc  : 100.000.000.000đồng.
 • Nợ lãi         : 86.845.833.333đồng.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 01/09/2018 cho đến khi Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức.

1.2.3 Hồ sơ pháp lí của khoản nợ: Khoản nợ củaCông ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hàtại Agribank Chi nhánh Thủ Đức có bảo đảm bằng tài sản được xử lí qua hình thức bán đấu giá để thu hồi nợ vay, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng cấp tín dụng số:6100-LAV-200901789ngày 26/5/2009 ký giữa  Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà và  Agribank Chi nhánh Thủ Đức.
 • Hợp đồng thế chấp tài sản số 6100-LCP200901030 ký ngày 26/5/2009, được Phòng Công chứng số 3 – Tp.Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 26/5/2009 số công chứng 14292 và được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Tài nguyên và Môi trường  Tp.Hồ Chí Minh  ngày 26/5/2009.
 • Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 6100-LCP200901030/TSTL ký ngày 26/5/2009, được Phòng Công chứng số 3 – Tp.Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 26/5/2009 số công chứng 14291 và được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Tài nguyên và Môi trường  Tp.Hồ Chí Minh  ngày 26/5/2009.
 • Thông tin về tài sảnbảo đảmliên quan đến khoản nợ:
 • Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng đất tại phường 16, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể:
 • Thửa số: 682; Tờ bản đồ số: 04.
 • Diện tích: 6.292 m2.
 • Mục đích sử dụng đất: Xây dựng cửa hàng trưng bày sản phẩm nhựa và kho chứa hàng.
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Giấy tờ pháp lí của tài sản:

 •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 175314 do UBND TP.HCM  cấp ngày 14/09/2001; số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00048/1A QSDĐ/6360/UB.
 • Hợp đồng thế chấp tài sản số 6100-LCP200901030 ký ngày 26/5/2009, được Phòng Công chứng số 3 – Tp.Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 26/5/2009 số công chứng 14292 và được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Tài nguyên và Môi trường  Tp.Hồ Chí Minh  ngày 26/5/2009.
 • Tài sản bảo đảm 2: Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (chung cư Hòa Lục) tại phường 16, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể:
 • Thửa số: 682; Tờ bản đồ số: 04.
 • Diện tích xây dựng : 2.875,2 m2.
 • Diện tích sàn xây dựng: 48.823,01m2.
 • Đặc điểm kỹ thuật: Cột dầm, sàn BTCT, vách cứng (20 tầng).
 • Lưu ý:Tại thời điểm bán nợ Tài sản gắn liền với đất (Chung cư Hòa Lục) chưa hình thành.

Giấy tờ pháp lí của tài sản:

 •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 175314 do UBND TP. HCM cấp ngày 14/09/2001.
 • Quyết định số 24/QĐ-SXD-PTN của sở xây dựng TP HCM về việc phê  duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư Hòa Lục, Phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 6100-LCP200901030/TSTL ký ngày 26/5/2009, được Phòng Công chứng số 3 – Tp.Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 26/5/2009 số công chứng 14291 và được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Tài nguyên và Môi trường  Tp.Hồ Chí Minh  ngày 26/5/2009.

Các thông tin khác về tài sản: theo Chứng thư thẩm định giá số 1049/CT-ĐV ngày 28/08/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt.

1.2.5Hiệntrạng khoản nợ đấu giá:

-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và Chứng thư thẩm định giá số1049/CT-ĐV ngày 28/08/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt.Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Thủ Đức không chịu trách nhiệm về tình trạngvà các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

 • Giá trị ghi sổ của khoản nợ được xác định trên cơ sở nợ gốc và lãi vay phát sinh thực tế theo Hợp đồng cấp tín dụng số: 6100-LAV-200901789ngày 26/5/2009ký giữa  Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà và  Agribank Chi nhánh Thủ Đức đến thời điểm 31/08/2018 mà không có văn bản đối chiếu dư nợ giữa Agribank Chi nhánh Thủ Đức và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà (Do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà không hợp tác nên không có văn bản đối chiếu dư nợ giữa Agribank Chi nhánh Thủ Đức và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà). Do đó việc xác nhận dư nợ của khoản vay tại thời điểm chuyển giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ, bao gồm cả hồ sơ và tài liệu về tài sản bảo đảm của khoản nợ; thời điểm bên mua khoản nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ của bên bán nợ sẽ không được Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà ký xác nhận.

-    Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: các tranh chấp giữa Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà vàcác bên liên quan đến tài sản là Quyền sử dụng đất tại phường 16, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minhtheo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 175314 do UBND TP.HCM  cấp ngày 14/09/2001; số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00048/1A QSDĐ/6360/UB và Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (chung cư Hòa Lục) tại phường 16, Quận 8, Tp.Hồ Chí MinhtheoGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 175314 do UBND TP. HCM cấp ngày 14/09/2001; Quyết định số 24/QĐ-SXD-PTN của sở xây dựng TP HCM về việc phê  duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư Hòa Lục, Phường 16, Quận 8, TP.HCM với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố, thế chấp tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Tình trạng pháp lí của chủ tài sản; khách hàng vay.Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Thủ Đức và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

 1. Thời gian, địa điểm xem khoản nợđấu giá: Thời gian xem khoản nợ (bao gồm tài sản bảo đảm của khoản vay)từ ngày 10/12/2018 đến ngày 27/12/2018 tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức và tại nơi có tài sản; thời gian xem giấy tờ khoản nợ là 02 ngày làm việc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày 10/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á– địa chỉ: Số 25k Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

4.1 Khoản nợ thứ nhất: Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn Tú Nghiệp.

-  Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ:8.948.913.571đồng(Bằng chữ:Tám tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, chín trăm mười ba nghìn, năm trăm bảy mươi mốt  đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

-  Tiền đặt trước: 447.500.000đồng(Bằng chữ: Bốn Trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng),tương đương 5% giá khởi điểm bán đấu giákhoản nợ.

-   Bước giá: 50.000.000 đồng.

4.2 Khoản nợ thứ hai: Khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Hải Hồng Hà.

- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ:114.770.053.125 đồng(Bằng chữ:Một trăm mười bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, không trăm năm mươi ba nghìn, một trăm hai mươi lăm đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước:5.738.500.000đồng(Bằng chữ: Nămtỷ, bảy trăm bamươi támtriệu, nămtrăm nghìn đồng), tương đương 5% giá khởi điểm bán đấu giákhoản nợ.

-  Bước giá: 100.000.000 đồng.

Lưu ý:Người đăng ký xem khoản nợđấu giá(bao gồm tài sản bảo đảm của khoản vay)phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem khoản nợ; tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000(Năm trăm nghìn) đồng /01 bộ hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm,điều kiện tham gia đấu giá:

Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày10/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày27/12/2018 (trong giờ hành chính)tại Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á– Số 25k Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 27/12/2018 (trong giờ hành chính).

 • Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á.
 • Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á.
 • Số tài khoản: 6100201013740mở tại Agribank Chi nhánh Thủ Đức.
 • Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sảnđều được đăng ký tham gia đấu giá.

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

 • Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00phút, ngày 28/12/2018.
 • Địa điểm:Tại Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á– địa chỉ:Số 25k Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

 • Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá cáckhoản nợ trên.

10. Phương thức thanh toán:Phương thức thanh toán trả ngay, người trúng đấu giá khoản nợ thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần. Trong đó lần thanh toán đầu tiên ít nhất 30% giá trị khoản nợ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và thời hạn thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ.

Lưu ý nguyên tắc bán sau: Agribank bán từng khoản nợ cho khách hàng mua và Ưu tiên bán cho khách hàng mua cùng lúc 2 khoản nợ của Agribank.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Tài Sản Đông Nam Á– địa chỉ: Số 25k Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 62948212.            Fax:028. 62948213.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook