Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 8.350.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 835.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Khoản nợđấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạngcủa khoản nợ:

1.1. Khoản nợ đấu giá:

-  Khoản nợ của Công ty TNHH MTV In Mi tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101837 ký ngày 26/12/2011.

-  Khoản nợ của Công ty TNHH Trường Lộc tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101847 ký ngày 26/12/2011.

1.2. Thông tin về khoản nợ:

1.2.1. Khoản nợ của Công ty TNHH MTV In Mi: Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 30/09/2018 là: 13.315.618.389 đồng, trong đó:

-  Dư nợ gốc: 1.000.000 đồng.

-  Nợ lãi tính đến ngày 30/09/2018 là: 13.314.618.389 đồng.

1.2.2. Khoản nợ của Công ty TNHH Trường Lộc: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 30/09/2018 là: 18.424.245.222 đồng, trong đó:

-  Dư nợ gốc: 1.000.000 đồng.

-  Nợ lãi tính đến ngày 30/09/2018 là: 18.423.245.222 đồng.

1.3. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ:

-  Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH MTV In Mi và Công ty TNHH Trường Lộclà:Quyền cho thuê đất phát sinh từ quyền sử dụng đất tại địa chỉ: xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng & xuất nhập khẩu Trung Thành.

  • Thửa đất số                         : 2733
  • Tờ bản đồ số                      : 1
  • Diện tích                             : 102.050,7 m2.
  • Hình thức sử dụng             : sử dụng riêng 102.050,7 m2.

                                                    sử dụng chung: 0 m2

  • Mục đích                            : đất khu công nghiệp.
  • Thời hạn sử dụng               : 21/03/2058.
  • Nguồn gốc sử dụng đất     : Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

-  Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; Số phát hành BM201268, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT14019 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 21/02/2013.

Lưu ý: Tài sản này đồng thời được bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV In Mi, Công ty TNHH Trường Lộcvà Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng và xuất nhập khẩu Trung Thànhtại Agribank Chi nhánh Nhà Bè (theo hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số: 6340-LCL-201700616, được Văn phòng công chứng Cần Đước, tỉnh Long An chứng nhận ngày 19/05/2017; số công chứng: 569; quyển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD; Chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm).

1.4. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản bảo đảm: Theo các chứng thư thẩm định giá số Vc056C/2018/KN-GCVC và số Vc056D/2018/KN-GCVC ngày 14/11/2018 củaCông ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Toàn Cầu.

1.5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ:

- Là khoản vay của Công ty TNHH MTV In Mi tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101837 ký ngày 26/12/2011. 

- Là khoản vay của Công ty TNHH Trường Lộc tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101847 ký ngày 26/12/2011.

1.6. Hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Hợpđồng tín dụng số 6340-LAV-201101837 ký ngày 26/12/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV In Mi.

- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101847 ký ngày 26/12/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Trường Lộc.

-  Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số: 6340-LCL-201700616, được Văn phòng công chứng Cần Đước, tỉnh Long An chứng nhận ngày 19/05/2017; số công chứng: 569; quyển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; Số phát hành BM201268, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT14019 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 21/02/2013.

-  Các chứng thư thẩm định giá số Vc056C/2018/KN-GCVC ngày 14/11/2018 và số 056D/2018/KN-GCVC ngày 14/11/2018 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Toàn Cầu.

1.7  Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

-  Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được Agribank Chi nhánh Nhà Bè/Agribank AMC cung cấp, đồng thời tham khảo thêm Chứng thư thẩm định giá số Vc056C/2018/KN-GCVC và số 056D/2018/KN-GCVC ngày 14/11/2018 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Toàn Cầu.

1.8.Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè -  địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. HCM.

2. Thời gian, địa điểm xemxét hồ sơkhoản nợ đấu giá: từ ngày 05/12/2018 đến ngày 17/12/2018(trong giờ hành chính) tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè - địa chỉ:18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:từ ngày 05/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/12/2018(trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh – Địa chỉ: số 331Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Gkhởi điểm đấu giá 02 khoản nợ:

Giá khởi điểm khoản nợ của Công ty TNHH MTV In Mi tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101837 ký ngày 26/12/2011 là: 8.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

-  Giá khởi điểm khoản nợ của Công ty TNHH Trường Lộc tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101847 ký ngày 26/12/2011 là: 10.333.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu đồng).

-  Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

-  Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

6. Tiền đặt trước:

  • Công ty TNHH MTV In Mi: 835.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi lăm triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV In Mi.

Công ty TNHH Trường Lộc: 1.033.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Trường Lộc.

7. Bước giá: tối thiểu 100.000.000 đồng.

8. Thời gian, địa điểmđiều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 05/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/12/2018 (trong giờ hành chính)tại Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh - địa chỉ số 331Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính).

-  Hình thức: Chuyển vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh.

+ Số tài khoản: 6340201017240 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè

-  Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14đều được đăng ký tham gia đấu giá.

-  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Đối với tổ chức:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).

+ Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá khoản nợ trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.

+ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có)

+ Chứngtừ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Các giấy tờ liênquan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

+ CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực).

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực gần nhất)

+ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/12/2018.Đấu giá 02 khoản nợ tại cùng địa điểm, phiên đầu tiên đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV In Mi, phiên thứ hai đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Trường Lộc.

-  Địa điểm:tại Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh – Địa chỉ:số 331Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

-  Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-  Phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh – Địa chỉ:số 331Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 – 22536407                  Di động: 0909680909 – 0942132732.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook