Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 14.105.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 1.400.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Khoản nợ bán đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thái Đăng Long tại Agribank CN huyện Ân Thi (trực thuộc Agribank CN tỉnh Hưng Yên) theo các Hợp đồng tín dụng số: 2409-LAV-201100420 ngày 18/01/2011; 2409-LAV-201700234 ngày 19/01/2017; 2409-LAV-201701669 ngày 18/07/2017 và các PLHĐ kèm theo giữa Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi và Công ty TNHH Thái Đăng Long, thông tin cụ thể như sau::

1.1. Thông tin về khoản nợ:

   Giá trị ghi sổ của khoản nợ (tạm tính đến ngày 31/8/2022) là: 15.668.412.563 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm mười hai nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng). Cụ thể:

+ Dư nợ gốc: 8.958.644.000 đồng

+ Nợ lãi:        6.709.768.563 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Thái Đăng Long thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi

1.2. Thông tin tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 319; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất CĐ779960 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05105. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

 - Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 06/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 320; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779964 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05111. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 05/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng

c. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 318; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779962 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05107. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 07/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng

d. Tài sản 4: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 321; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779961 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05106. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

 - Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 07/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng

e. Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 322; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ779963 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/11/2016, số vào sổ CT05108. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 03/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng

 f. Tài sản 6: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 323; Tờ bản đồ số 07; Địa chỉ: Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Theo Giấy chứng nhận QSD đất số CĐ747392 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 03/01/2017, số vào sổ CT05402. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

- Giá trị tài sản thời điểm 16/01/2017 theo Biên bản định giá TSBĐ số 02/BBĐG: 1.650.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.237.500.000 đồng

g. Tài sản 7: 04 chiếc xe ô tô khách và 01 chiếc xe ô tô con theo HĐTC tài sản 225052015/HĐTC ngày 22/5/2015 và PL HĐTC ngày 27/5/2016; PL HĐTC ngày 28/7/2017; PL HĐTC ngày 31/05/2018. HĐTC Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

- Giá trị TSBĐ thời điểm 31/05/2018 theo Biên bản định giá số 05/BBĐG: 2.140.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 1.498.000.000 đồng

h. Tài sản 8: 02 chiếc xe ô tô khách cũ theo HĐTC tài sản bên thứ ba số 30112015/HĐTC ngày 01/12/2015; PL HĐTC ngày 28/7/2017. HĐTC Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ.

- Giá trị TSBĐ thời điểm 28/7/2017 theo Biên bản định giá số 02/BBĐG: 500.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 250.000.000 đồng

i. Tài sản 9: 01 chiếc xe ô tô khách cũ theo HĐTC tài sản bên thứ 3 số 01122015/HĐTC ngày 01/12/2015; PL HĐTC ngày 28/7/2017. Hợp đồng thế chấp được Công chứng và giao dịch bảo đảm đầy đủ.

- Giá trị TSBĐ thời điểm 28/7/2017 theo Biên bản định giá 01/BBĐG: 500.000.000 đồng đảm bảo cho dư nợ gốc 250.000.000 đồng.

* Tại thời điểm bán nợ, Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi và Công ty TNHH Thái Đăng Long chưa tiến hành kiểm tra, đối chiếu thực trạng đối với 04 xe ô tô (03 xe của Công ty TNHH Thái Đăng Long: BKS 89B-001.63; BKS 89B-002.44; BKS 89B – 001.93, 01 xe của ông Đỗ Văn Hanh BKS 89B-001.60) do ông Nguyễn Văn Thái, giám đốc Công ty không phối hợp làm việc. Các xe ô tô trên vẫn do Công ty và chủ tài sản bên thứ 3 sử dụng, quản lý.

Khoản nợ bán theo nguyên trạng, theo phương thức có gì bán lấy“có sao bán vậy”.

2.Người có khoản nợ đấu giá:

2.1. Người có khoản nợ đấu giá:

2.1.1 Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 793 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

2.1.2Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi Hưng Yên (Trực thuộc Agribank CN tỉnh  Hưng Yên)

 Địa chỉ : Số 83 Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

2.2. Đại diện người có khoản nợ đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC)

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

3. Hồ sơpháp lý:

 - Hợp đồng tín dụng số: 2409LAV201100420 ngày 18/01/2011; 2409LAV201700234 ngày 19/01/2017; 2409LAV201701669 ngày 18/07/2017 và các PLHĐ kèm theo;

- Các Hợp đồng thế chấp tài sản Công chứng, PL Hợp đồng thế chấp;

 - Hồ sơ pháp lý của TSBĐ là bất động sản và động sản

4. Giá khởi điểm: 14.105.000.000 đồng (Mười bốn tỷ một trăm linh năm triệu đồng).

- Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng; các loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền và các loại thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế Giá trị gia tăng; các loại thuế, phí, lệ phí làm thủ tục chuyển quyền và các loại thuế, phí, lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.

5. Tiền đặt trước:1.400.000.000 đồng(Một tỷ bốn trăm triệu đồng)

6. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

8. Phương thức khách hàng thanh toán tiền mua nợ:Theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định của Agribank, theo đó bên mua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần, lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày (bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank. Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ 23/11/2022 đến 17h00 phút ngày 25/11/2022;

Số tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản chỉ định có thông tin như sau:

- Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

- Số tài khoản: 030056592888 mở tại Sacombank Chi nhánh Hưng Yên

 - Nội dung chuyển khoản : Họ tên + ĐKKD/CMTND/CCCD/HC + nộp tiền đấu giá khoản nợ Thái Đăng Long

10. Thời gian địa diểm bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ :Từ 11/11/2022 đến 17h ngày 25/11/2022 (Trong giờ hành chính - trừ thứ 7, chủ nhật).

11. Thời gian và địa điểm đăng ký xem tài sản:Thời gian ngày 16/11/2022 và ngày 17/11/2022. Khách hàng có nhu cầu xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và các giấy tờ pháp lý của khoản nợ liên hệ với đơn vị đấu giá; Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi; Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên, hoặc Agribank AMC.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9giờ00 phút ngày 28/11/2022 tại trụ sở Chi nhánh công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên.

13. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT VN. Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, SĐT cán bộ PT: 0904947349 và tại Website: www.agribankamc.com.

 - Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên. Địa chỉ: Số 64 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook