Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 252.471.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 25.247.100.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tài sản đấu giávà nguồn gốc, giấy tờ pháp lý của tài sản:

 - Tài sản thứ 1:Quyền sở hữu nhà ởvà Quyền sử dụng đất ởtại địa chỉ số 230/4 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 28039/2001 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 28/11/2001.

+ Tổng diện tích sử dụng: 48,64 m2.

+ Diện tích đất (sử dụng chung): 105, 53 m2.

+ Số tầng: 3; Tầng số: 1,2,3.

- Tài sản thứ 2:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 230/4 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 16372/2002 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 25/07/2002.

+ Tổng diện tích sử dụng: 35,87 m2.

+ Diện tíchđất(sử dụng chung): 91,95 m2.

+ Số tầng: 3; Tầng số 1,2.

- Tài sản thứ 3:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 228D Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 0310/2004 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 19/05/2004.

+ Tổng diện tích sử dụng: 39,85 m2.

 • Diện tíchđất: 66,52 m2 (sử dụng riêng: 18,94 m2; sử dụng chung: 47,58 m2).
 • Số tầng: 2; Tầng số: 1.

- Tài sản thứ 4:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 228D Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 2615/2003 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 02/10/2003.

 • Tổng diện tích sử dụng: 58,90 m2.
 • Diện tíchđất: 67,16 m2 (sử dụng riêng: 19,52 m2; sử dụng chung: 47,64 m2).
 • Số tầng: 2; Tầng số: 1,2.

- Tài sản thứ 5:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 228 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 07/2008/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 21/01/2008.

 • Nhà ở:
 • Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 99,74 m2.
 • Diện tích sàn nhà phụ: 16,74 m2.
 • Cấp (hạng) nhà ở: hạng 3, nhà phụ cấp 3.
 • Số tầng (tầng): 2
 • Đất ở:
 • Thửa đất số: 93        Tờ bản đồ số: 8.
 • Diện tích: 545,1 m2 (sử dụng riêng: 18,36 m2; sử dụng chung: 432 m2).

- Tài sản thứ 6:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 228 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 08/2008/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 21/01/2008.

 • Nhà ở:
 • Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 60,43 m2.
 • Cấp (hạng) nhà ở: hạng 3.
 • Số tầng (tầng): 2 (căn hộ ở tầng 1)
 • Đất ở:
 • Thửa đất số: 93        Tờ bản đồ số: 8.
 • Diện tích: 545,1 m2 (sử dụng chung: 432 m2).

- Tài sản thứ 7:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 228 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 09/2008/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 21/01/2008.

 • Nhà ở:
 • Diện tích sàn nhà phụ: 36,51 m2.
 • Cấp (hạng) nhà ở: nhà phụ cấp 2+3.
 • Số tầng (tầng): 1
 • Đất ở:
 • Thửa đất số: 93        Tờ bản đồ số: 8.
 • Diện tích: 545,2 m2 (sử dụng riêng: 11,46 m2; sử dụng chung: 308,51 m2)

- Tài sản thứ 8:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 228 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 10/2008/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 21/01/2008.

 • Nhà ở:
 • Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 42,11 m2.
 • Diện tích sàn nhà phụ: 13,12 m2.
 • Cấp (hạng) nhà ở: hạng 3, nhà phụ cấp 3.
 • Số tầng (tầng): 2
 • Đất ở:
 • Thửa đất số: 93        Tờ bản đồ số: 8.
 • Diện tích: 545,2 m2 (sử dụng riêng: 14,84 m2; sử dụng chung: 432 m2).

- Tài sản thứ 9:Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 228 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. HCM. Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở có hồ sơ gốc số 51/2008/GCN-QSHNƠ&QSDĐƠ do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp 01/02/2008.

 • Nhà ở:
 • Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 61,45 m2.
 • Cấp (hạng) nhà ở: hạng 3.
 • Số tầng (tầng): 2 (căn hộ ở tầng 1)
 • Đất ở:
 • Thửa đất số: 93        Tờ bản đồ số: 8.
 • Diện tích: 545,2 m2 (sử dụng chung: 432 m2).

2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản:Là tài sản của Công ty TNHH phát triển địa ốc Hoàng Phố thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Các Tài sảnbảo đảmnày đã đượcCông ty TNHH phát triển địa ốc Hoàng Phốbàn giao cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, các bên đã thống nhất đấu giá đểthu nợ khoản vaytheo quy định.

2.1. Hiệntrạng tài sản đấu giá:

- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế.

2.2. Tình trạng pháp lý của các tài sản đấu giá:Là tài sản của Công ty TNHH phát triển địa ốc Hoàng Phố thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

3. Nơi có tài sản đấu giá:tại địa chỉ số 228; 228D; 230/4 Pastuer, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ và tài sản đấu giá: Ngày 12/3/2019 và ngày 13/3/2019 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: số 228; 228D; 230/4 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: ngày 12/3/2019 và ngày 13/3/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – địa chỉ: số 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 13/03/2019 (trong giờ hành chính), tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – địa chỉ: số 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.

6. Giá khởi điểm đấu giá 09 tài sản: 252.471.000.000 đồng(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi mốt triệu đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 25.247.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng),tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá 09 tài sản.

9. Bước giá: 100.000.000 đồng/09 tài sản (trong đó: giá trị tăng khi đấu giá thành của từng tải sản được chia tương đương tỷ lệ % của từng tài sản/tổng giá bán đấu giá thành).

10. Thời gian, địa điểmđiều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 13/03/2019 (trong giờ hành chính)tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – 111ATân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú,Tp. HCM.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 12/03/2019 đến ngày 14/03/2019 (trong giờ hành chính).

+ Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn.

+ Tên tài khoản: Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn.

+ Số tài khoản: 1900 201447383 mở tại Agribank – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Đối với tổ chức:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực gần nhất)

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.

+ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có)

+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Ghichú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trướcsẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

+ CMND của người tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực gần nhất)

+ Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực gần nhất)

+ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

+ Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

+ Chứng từđã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

+ Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trướcsẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/3/2019.

- Địa điểm:tại Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – địa chỉ:số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán 09 TSBĐ cho 1 phiên đấu giá.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá 09 tài sản trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn – địa chỉ: số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 22455120             Fax: 028. 38123910.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook