Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 50.004.227.752 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 5.000.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tổ chức đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An

  Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

2.Thông tin người có tài sản đấu giá :

Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè

  Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Đại diện cho người có tài sảnđấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMCLTD)

(theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 267/2021/HĐDV/AMC-CNNB ngày 29/3/2021ký giữa Agribank Chi nhánhNhà Bè và Agribank AMC LTD về việc xử lý khoản nợ Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ công nghiệp Đại Dương)

  Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam

3.Tài sản bảo đảm đấu giá:

Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 6340-LCL-201600872ngày 12/7/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè, bà Lưu Thị Kim Triều và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương thì tài sản bảo đảm đấu giá làQuyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 19, địa chỉ Lô 4-A11.4 Khu công viên bắc tượng đài, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Chi tiết như sau:

- Thửa đất số   : 153;Tờ bản đồ số     : 19;

- Diện tích       : 987,5m2;

- Hình thức sử dụng   : Sử dụng riêng;

- Mục đích       : Đất thương mại, dịch vụ;

- Thời hạn sử dụng     : Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng đất       : Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Lưu ý:Về thời hạn sử dụng đất, người mua trúng đấu giá phải chấp hành theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kể cả việc có thể thay đổi từ thời hạn sử dụng lâu dài chuyển sang thời hạn sử dụng đất có thời hạn.

4. Nguồn gốc của tài sản bảo đảm đấu giá:

Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương tại Agribank CN Nhà Bètheo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV-201600837ngày 15/6/2016 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 04072016 ngày 04/7/2016. Tài sản bảo đảm được Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Agribank AMC LTD phối hợp cùng các bên liên quan thu giữ đưa ra đấu giá để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

5. Hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm đấu giá:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CTs 58458 do Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cấp ngày 09/2/2015.

    - Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6340-LAV-201600837 ngày 15/6/2016 và Phụ lục hợp đồng tín dụng số 04072016 ngày 04/07/2016giữa Công ty TNHH MTVThương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dươngvà Agribank Chi nhánh Nhà Bè.

    - Hợp đồngthế chấp tài sản số 6340-LCL-201600872ngày 12/7/2016 kýgiữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè, bà Lưu Thị Kim Triềuvà Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công nghiệp Đại Dương, được VPCCBảo Nguyệt, TP.Đà Nẵngchứng nhận ngày 12/07/2016, SCC 9301,quyển số TP/CC-SCC/HĐGD.

    - Đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba ngày 12/4/2016 tại VP Đăng ký đất đai Tp.Đà Nẵng – Chi nhánh tại quận Hải Châu.

    - Biên bản thu giữ tài sản tài sản bảo đảm ngày 12/07/2022 tại UBND phường Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

      Và các văn bản, tài liệu liên quan.

6. Hiệntrạng tài sản đấu giá:

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bàn giao vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá tài sản tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

- Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Diện tích đất thực tế có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu tài sản, diện tích đất thực tế có thể sai lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua tài sản với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) theo thực địa tài sản mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

7. Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá.

1. Giá khởi điểm:50.004.227.752 đồng(Năm mươi tỷ, không trăm lẻ bốn triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn, bảy trăm năm mươi hai đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:

Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản,lệ phí trước bạ, chịu các loại chi phí xử lý tài sản, kể cả các nghĩa vụ tài chính của chủ cũ phải thanh toán cho nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật trong quá trình sang tên/chuyển nhượng.

Người mua trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục kê khai,liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sang tên tài sản đấu giá và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan. Tổ chức đấu giá, Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Nhà Bèkhông chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản bị ngăn chặn theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức không đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Các nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật.

8. Tiền đặt trước tham gia đấu giá, bước giá:

1. Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giátài sản.

- Thờigian nộp tiền đặt trước:từ ngày 20/5/2024 đến 17 giờ 00 ngày22/5/2024

- Hình thức: Chuyển khoản theo thông tin:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.

+ Số tài khoản: 6340.2010.17081mở tại Agribank Chi nhánh NhàBè.

+ Nội dung: Nguyễn Văn A/Cty A…nộp tiền đặt trước đấu giá lô 4-A11.4 Khu công viên Bắc tượng đài, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giásau 17 giờ 00 phút ngày 22/5/2024 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

2. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Khách hàng trả giá đầu tiên có quyền trả giá bằng giá khởi điểm (hoặc làm tròn số tiền theo hướng tăng), hoặc trả cao hơn mà không cần theo quy định bước giá nêu trên, riêng từ khách hàng trả giá thứ hai trở lên phải trả giá đúng theo bước giá đã quy địnhtheo phương thức: Giá trả cao nhất liền kề trước đó cộng thêm tối thiểu 1 bước giá.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 10/5/2024đến ngày 21/5/2024(trong giờ hành chính);

2. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 và các quy định khác của pháp luật (nếu có)

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành Antheo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD của người đại diện pháp luật (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Biênbản họpHĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Giấyủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếucủa người nhận ủy quyền (bản sao).

- Xác nhận xem tài sảnđấu giá(nếu có).

- Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

Đối với cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu(bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).

Xác nhận xem tài sản đấu giá (nếu có).

Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua/đăng ký; tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao).

- Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sảnđấu giá theo quy định pháp luật (nếu có).

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá tài sản của Công ty Vạn Thành An.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộptiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ00 phút ngày 23/5/2024

- Địa điểm:tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ:số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá tài sản: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

13. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bàn giao tài sản:

1. Thời hạnký hợp đồng muabántài sảnđấu giávà thời hạn, phương thức thanh toántiền mua tài sản đấu giá.

a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

+ Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

b. Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

c. Phương thức thanh toán: Toàn bộ số tiền mua tài sản được chuyểnvào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè,theo số tài khoản: 459901tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè

2. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

- Thời gian bàn giao tài sản trúng đấu giá: Sau khi người mua trúng đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạnsố tiền mua tài sản đấu giá thì Agribank Chi nhánh Nhà Bètiến hành bàn giao tài sản đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Thời gian bàn giao trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản đấu giá.

- Địa điểm bàn giaohồ sơ tài sản đấu giá:tại trụ sở Agribank Chi nhánh NhàBè- Địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, TT.Nhà Bè, H.Nhà BèTp. Hồ Chí Minh.

- Địa điểm bàn giao tài sản đấu giá: tại nơi có tài sản.

14. Thôngtin liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An  

Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3820.4858/0948689986

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook