Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 19.623.935.501 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 1.962.393.550 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ:Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ:Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Bên có khoản nợ đấu giá:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Thành/Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9)

3. Đại diện bên có khoản nợ đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam(Agribank AMCLTD)- địa chỉ:tầng 8, tầng 9 tòa nhà số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4.Khoản nợ đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9theo Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100570/HĐTD ngày 30/09/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Mỹ Thành và Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu.

4.1.Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 30/04/2022 là 19.623.935.501đồng,trong đó:

Dư nợ gốc         :  7.494.497.557 đồng

Nợ lãi                 :  12.129.437.944 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/04/2022 cho đến khi Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9.

4.2 Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100570/HĐTD ngày 30/09/2011 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu.

Hợp đồng bảo lãnh tài sản số 6302-LGA-201000070/HĐBL ngày 10/09/2010 được ký kết giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành, bà Hồng Cẩm Lan và Công ty TNHH MTV Hồng Hiếuđược Phòng Công chứng số 4 chứng nhận ngày 10/09/2010 số công chứng 038737.

Phụ lục Hợp đồng bảo lãnh tài sản số 6302-LGA-201000070.1/HĐBL ngày 30/09/2011 được ký kết giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành, bà Hồng Cẩm Lan và Công ty TNHH MTV Hồng Hiếuđược Phòng Công chứng số 3 chứng nhận ngày 30/9/2011 số công chứng 24037.

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Thủ Đức chứng nhận ngày 11/9/2010.

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 798116, số vào sổ cấp GCN: H05795 do UBND quận Thủ Đức cấp ngày 31/10/2005 và trang bổ sung.

Hợp đồng Tặng cho quyền sử dụng đất số: 1359 ngày 12/01/2008 được Phòng Công chứng số 3 chứng nhận ngày 12/01/2008 số công chứng 1359.

Thông báo nộp lệ phí trước bạ số 801694/TB-CCT ngày 17/01/2008 của Chi cục thuế quận Thủ Đức.

Đơn khơi kiện số 41/2016-CV-MT ngày 25/10/2016 của Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành gửi Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông báo thụ lý số 61/TB-TLVA ngày 14/11/2016 của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức.

Quyết định số: 37/2017/QĐST-KDTM ngày 31/07/2017 V/v Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Quyết định số: 993/QĐ-CCTHA ngày 05/01/2012V/v thi hành án theo đơn yêu cầu của Chi Cục trưởng chi cục thi hành án dân sự quận Thủ Đức.

Quyết định cưỡng chế kê biên số 127/QĐ-CCTHA ngày 15/8/2013 của Chi cục THADS quận Thủ Đức.

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3.2. Người có khoản nợ đấu giá, nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ:

a. Người có khoản nợ đấu giá:Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9

Địa chỉ: 568A Lê Văn Việt , phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh /284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh

b.Đại diện của bên có khoản nợ đấu giá: Agribank AMC LTD

Địa chỉ trụ sở: tầng 8, tầng 9 tòa nhà số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(Agribank AMC LTDlà bên nhận ủy quyền xử lý khoản nợ của Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9).

c.Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là Công ty TNHH MTV Hồng Hiếutại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9theo Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100570/HĐTD ngày 30/09/201ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành và Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu.

d.Các thông tin khác về khoản nợ: Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 280.1221HCM ngày 15/12/2021 của Chi nhánh Công ty CP thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu Điện.

3.4 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợpđồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợđấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 19.623.935.501 đồng(Bằng chữ: Mười chín tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, chín trăm ba mươi lăm ngàn, năm trăm lẻ một đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá:ngày27/06/2022và  28/06/2022 (trong giờ hành chính)tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Đ/c:N2 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi Nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9– Đ/c:568A Lê Văn Việt , phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh /284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày 10/06/2022đến hết ngày 28/06/2022 (trong giờ hành chính)tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Đ/c:N2 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ/khoản nợ.

7. Tiền đặt trước: 1.962.393.550 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm năm mươi đồng); tương đương10% giá khởi điểm bán đấu giá.

8. Bước giá: 50.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)

9. Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

9.1Đối tượng tham gia đấu giá

+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật

+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.

9.2Cách thức tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:         

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợđấu giá.

Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợđấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

CMND của người tham gia đấu giá (bản sao).

Sổ hộ khẩu (bản sao).

Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợđấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá khoản nợ của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộptiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

10. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 28/06/2022 đến ngày 30/06/2022 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giáHợp danhSao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 6300201035530 mở tại Agribank Chi nhánh 9.

+ Nội dung chyển khoản: [Họ và tên người mua khoản nợ] nộp tiền đặt trước khoản nợ đấu giá của Công ty TNHH MTV Hồng Hiếu

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 13 giờ 00 phút, ngày 01/07/2022

- Địa điểm:tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ:N2 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

12.1 Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá

- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giátheo quy định pháp luật;

- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh);

- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

12.2Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

+Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giáđược chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

+Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b.Thời hạn thanh toán:

 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngàyđấu giá thành, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người trúng đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

- Trong thời hạn 45(bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợđấu giáphải thanh toánđủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản củaNgân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9. Quá thời hạn thanhtoán tiền mua khoản nợmà người mua khoản nợđấu giákhông thanh toán đủ số tiền mua khoản nợtheo hợp đồng mua bán khoản nợ đã kýthì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả đểmua khoản nợvà số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9,theo số tài khoản: 459901tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9.

d.Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giácho Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 theo số tài khoản nêu tại điểmcĐiều này.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

-  Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ:Số 138 (Tầng 3) Phổ Quang, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.Hoặc Văn phòng giao dịch: N2 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Hotline: 0286.270.4858

- Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Văn Dũng(ĐTDĐ: 0909.210.490)

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook