Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 24.000.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 2.400.000.000 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1.Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:

a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Đô

  - Địa chỉ: Số 36 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.

 - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Khoản nợ cần đấu giá:

Khoản nợ cần đấu giá: khoản nợ của Công ty CP SX & TM Thép Thăng Long tại AgribankChi nhánh Tây Đô

3. Thông tin về khoản nợ:

Chi tiết nội dung khoản nợ củaCông Công ty CP SX & TM Thép Thăng Long như sau:

-  Tổng giá trị khoản nợ: 58.687.448.234 đồng. Trong đó:

+ Tổng dư nợ gốc: 23.336.931.334 đồng

+Tổng nợ lãi: 35.350.516.900 đồng.

Trong đó:

++ Lãi trong hạn là: 23.567.011.267 đồng

++ Lãi quá hạn là : 11.783.505.633 đồng

Lưu ý: Tiền lãi nêu trên sẽ tiếp tục phát sinh cho đến khiCông ty CP SX & TM Thép Thăng Long thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank – Chi nhánh Tây Đô.

- Bao gồm 39 Hợp đồng tín dụng:

Hợp đồng tín dụng số 01-2010/HDTDH-TL ngày 29/07/2010

Hợp đồng tín dụng số 21.06.2013/HĐTD ngày 21/06/2013;

Hợp đồng tín dụng số 25.06.2013/HĐTD ngày 25/06/2013;

Hợp đồng tín dụng số 27.06.2013/HĐTD ngày 27/06/2013;

Hợp đồng tín dụng số 02.07.2013/HĐTD- THANG LONG ngày 02/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 02.07.213/HĐTD ngày 02/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 11.07.2013/HĐTD- THANG LONG ngày 11/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 15.07.2013/HĐTD ngày 15/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 16.07.2013/HĐTD ngày 16/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 18.07.2013/HĐTD ngày18/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 19.07.2013/HĐTD ngày 19/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 25.07.2013/HĐTD ngày 25/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300424/HĐTD ngày 25/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 30.07.2013/HĐTD ngày 30/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 31.07.2013/HĐTD ngày 31/07/2013;

Hợp đồng tín dụng số 02.08.2013/HĐTD ngày 02/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 05.08.2013/HĐTD ngày 05/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 06.08.2013/HĐTD ngày 06/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 07.08.2013/HĐTD- THANG LONG ngày 07/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 07.08.2013/HĐTD- THANG LONG 1 ngày 07/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 13.08.2013/HĐTD ngày 13/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 13.08.2013/HĐTD- THANG LONG ngày 13/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300469/HĐTD ngày16/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300475/HĐTD ngày 20/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300474/HĐTD ngày 20/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300481/HĐTD ngày 21/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300492/HĐTD – THANG LONG ngày 27/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300508/HĐTD ngày 27/08/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300509/HĐTD ngày 04/09/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300504/HĐTD ngày 05/09/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300519/HĐTD ngày 06/09/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300541/HĐTD ngày 13/09/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300577/HĐTD ngày 30/09/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300581/HĐTD ngày 01/10/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300590/HĐTD ngày 03/10/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300506/HĐTD ngày 04/10/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300663/HĐTD ngày 08/10/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300620/HĐTD ngày 15/10/2013;

Hợp đồng tín dụng số 1462LAV201300617/HĐTD ngày 15/10/2013;

 - Tình trạng khoản nợ : Đã xử lý rủi ro một phần năm 2014 và bán nợ VAMC. Năm 2018 đã thực hiện mua lại nợ của VAMC và XLRR toàn bộ khoản nợ.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm:

Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản là Bất động sản và máy móc thiết bị, cụ thể như sau:

TT

HĐBĐ

Đặc điểm tài sản

Giá trị TSBĐ tại thời điểm cho vay

Phạm vi bảo đảm

1

Hợp đồng thế chấp số 01-2010/HĐTCDH-TL ngày 29/7/2010) ngày 22/8/2013

Nhà xưởng, dây chuyền máy móc thiết bị,  phương tiện vận tải

12.309

9.232

2

Hợp đồng thế chấp số 1154 HĐ/CC ngày 26/5/2009 và Văn bản sửa đổi bổ sung ngày 20/2/2014

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ số  T 627467 vào sổ số 00448QSDĐ/QT do UBND thị xã Sơn Tây cấp ngày  31/10/2003 cấp cho Ông Nguyễn Trung Thắng và bà Hoàng Thị Tỉnh

*  Diện tích đất: 998,3 m2, Thửa số 158, tờ bản đồ số 03. Loại đất ở lâu dài.

4.253

3.190

3

Hợp đồng thế chấp số 1163 HĐ/CC ngày 27/5/2009 và Văn bản sửa đổi bổ sung ngày 20/2/2014

Quyền sử dụng đất số  AI 865254 vào sổ số H00491 do UBND TP Sơn Tây cấp ngày  17/9/2007.

*  Diện tích đất: 80,25 m2, Thửa số 611,  622, 632. Loại đất ở lâu dài.

9.007

6.755

Tổng cộng

25.569

   19.177

           
 

 

5. Hồ sơ kèm theo:

- 39 Hợp đồng tín dụng nêu trên và các Phụ lục HĐTD kèm theo Hợp đồng.  

- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản;

- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Tây Đô, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng phát Hà Nội.

6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Tây Đô, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phất Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.

7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 24.000.000.000đồng(Hai mươi tư tỷ đồng).

- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá và chịu mọi chi phí, thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá(nếu phát sinh).

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 29/09/2022và ngày 30/09/2022 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến17h00phút ngày 04/10/2022tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.

 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 2.400.000.000đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốntrăm triệu đồng).

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày04/10/2022, ngày 05/10/2022và trước 17h00 phút ngày 06/10/2020 (trong giờ hành chính).

 - Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

11. Bước giá: 100.000.000đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).

 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).

Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ýNếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

 - Thời gian tổ chức đấu giá: 16 giờ 00 phútngày 07/10/2022.

 - Địa điểm: Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

14. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.

15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Đô - Số 36 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank-Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. SĐT: 024.3772.8432 và tại Website: www.agribankamc.com.Điện thoại: 024.3772.8282

- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội - Phòng 402 Nhà A2 – Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.    

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook