Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 3.842.613.675 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 384.261.367 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tổ chức bán đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Địa chỉ: Số 1 Lô B11c khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Bêncó khoản nợ đấu giá:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5. Địa chỉ: 1101-1103-1105 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Đại diện bên có khoản nợ đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sảnNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD)- địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia tại Agribank Chi nhánh 5 theo các hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201200533ngày 05/10/2012, 6222-LAV-201200608ngày 27/11/2012, 6222-LAV-201300770 ngày 12/12/2013 ký giữa Agribank Chi nhánh 5 và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia. Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 12/9/2022 là: 6.164.520.805  đồng.

Trong đó:                  

-  Nợ gốc: 8.000.000 đồng.

-  Nợ lãi:    6.156.520.805đồng.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 12/9/2022 cho đến khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 5.

4. Tài sản bảo đảm của khoản nợ:Là 09 Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đấttại Thị Trần Cần Đước, Cần Đước, Long An theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 6222-LCP-201200497 ngày 27/11/2012  do Agribank chi nhánh Quận 5 (nay là Agribank Chi nhánh 5) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia đã được Phòng Công chứng Số 2 Tỉnh Long An chứng nhận ngày 27/11/2012 theo số công chứng 011223 Quyền số 12TP/CC-SCC/HĐGD. Cụ thể:

STT

Tài sản bảo đảm khoản nợ

Mô tả chi tiết

1

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412734, số vào sổ cấp GCN: CT12029 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 177

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 72 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 72 m2; chung: Không

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

2

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412733, số vào sổ cấp GCN: CT12028 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 178

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 72 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 72 m2; chung: Không

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

3

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412751, số vào sổ cấp GCN: CT12032 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 188

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 69,76 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 69,76 m2; chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

4

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412724, số vào sổ cấp GCN: CT12033 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 189

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 66,88 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 66,88 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

5

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412725, số vào sổ cấp GCN: CT12034 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 190

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 64,02 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 64,02 m2, chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

6

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412722, số vào sổ cấp GCN: CT12035 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 191

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 55,19 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 55,19 m2, chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

7

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412750, số vào sổ cấp GCN: CT12036 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 192

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 53,56 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 53,56 m2, chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

8

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412752, số vào sổ cấp GCN: CT12037 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 193

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 51,89 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 51,89 m2, chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

9

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An số BK 412738, số vào sổ cấp GCN: CT12038 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012

*Thửa đất:

- Thửa đất số: 194

- Tờ bản đồ số: 5

- Diện tích: 50,22 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 50,22 m2, chung: Không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Nhà ở: Khu phố trung tâm thương mại bến xe Cần Đước

 

4.1 Hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Hợp đồng thế chấp tài sản số: 6222-LCP-201200497 ngày 27/11/2012 do Agribank chi nhánh Quận 5 (nay là Agribank Chi nhánh 5) (bên nhận thế chấp) và (Bên thế chấp) - Công ty Cổ phần Đầu tưvà Phát triển Địa ốc Khang Gia đã được Phòng Công chứng Số 2 Tỉnh Long An chứng nhận ngày 27/11/2012 theo số công chứng 011223 Quyền số 12TP/CC-SCC/HĐGD.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An chứng nhận ngày 27/11/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412734, số vào sổ cấp GCN: CT12029 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412733, số vào sổ cấp GCN: CT12028 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412751, số vào sổ cấp GCN: CT12032 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412724, số vào sổ cấp GCN: CT12033 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412725, số vào sổ cấp GCN: CT12034 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412722, số vào sổ cấp GCN: CT12035 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412750, số vào sổ cấp GCN: CT12036 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412752, số vào sổ cấp GCN: CT12037 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 412738, số vào sổ cấp GCN: CT12038 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2012.

- Chứng thư định giá số 05092219-CT/BT-HN ngày 05/09/2022 của Công ty TNHH Định giá Bến Thành-Hà Nội.

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4.2 Hồ sơ pháp lí của khoản nợ:

- Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201300770 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Quận 5 (Nay là Agribank Chi nhánh 5) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Khang Gia ngày 12/12/2013.

- Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201200608 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Quận 5 (Nay là Agribank Chi nhánh 5) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Khang Gia ngày 27/11/2012.

- Hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201200533 đã ký giữa Agribank Chi nhánh Quận 5 (Nay là Agribank Chi nhánh 5) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Khang Gia ngày 05/10/2012.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số: 6222-LCP-201200497 ngày 27/11/2012 do Agribank chi nhánh Quận 5 (nay là Agribank Chi nhánh 5) (bên nhận thế chấp) và (Bên thế chấp) - Công ty Cổ phần Đầu tưvà Phát triển Địa ốc Khang Gia đã được Phòng Công chứng Số 2 Tỉnh Long An chứng nhận ngày 27/11/2012 theo số công chứng 011223 Quyền số 12TP/CC-SCC/HĐGD.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An chứng nhận ngày 27/11/2012.

4.3. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Là khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia tại Agribank Chi nhánh 5 theo các hợp đồng tín dụng số 6222-LAV-201200533 ngày 05/10/2012, 6222-LAV-201200608 ngày 27/11/2012, 6222-LAV-201300770 ngày 12/12/2013 ký giữa Agribank Chi nhánh 5 và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia.

4.4.Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

-  Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn)và theo phương thức “Có sao bán vậy.Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ,hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ. Chứng thư định giá số 05092219-CT/BT-HN ngày 05/09/2022 của Công ty TNHH Định giá Bến Thành-Hà Nội.

- Theo thông tin Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh 5 và Đơn vị tổ chức đấu giá được biết thì tài sản đảm cho khoản nợ này hiện nay đang có một số tranh chấp giữa các bên liên quan. Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh 5 cũng như Đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạngvà các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá cũng như tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản bảo đảm của khoản nợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợđấu giá như: các tranh chấp giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia vàcác bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh 5 và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 3.842.613.675 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm mười ba nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng).Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xemxét hồ sơkhoản nợ đấu giá:ngày 10/11/2022 và ngày 11/11/2022 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Địa chỉ:Số 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi Nhánh 5– Địa chỉ: 1101-1103-1105 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham giá đấu giá:

7.1. Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ 08/11/2022đến hết ngày 11/11/2022 (trong giờ hành chính)tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt, Địa chỉ:Số 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

7.2. Điều kiện, đối tượngvà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và  phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

b.Cách thức tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:        

-       Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

-       Biên bản họpHĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

-       Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

-       Giấyủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).

-       Đơnđăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

-       Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

-       Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

-       Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợđấu giá theo quy định pháp luật.

          Đối với cá nhân:

-       CMNDcủa người tham gia đấu giá (bản sao).

-       Sổ hộ khẩu (bản sao).

-       Đơnđăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

-       Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.

-       Danhsách đăng ký người đi kèm (nếu có).

-       Các giấy tờliên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợđấu giá theo quy định pháp luật.

Bước2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3:Nộp số tiền đặt trước theothông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Đấu giá hợp danhSao Việt.

Bước 4:Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý:Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

8. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 384.261.367 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi mốt nghìn, ba trăm sáu mươi bảy đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 09/11/2022 đến 16h00’ ngày 11/11/2022 (báo có ngân hàng tính đến 16h30’ ngày 11/11/2022).

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt

+ Số tài khoản: 622220144481

+ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 5

9. Bước giá: 50.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ theo thủ tục đấu giá rút gọn.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00’ ngày 14/11/2022.

- Địa điểm:tại Văn phòng giao dịch Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt, Địa chỉ: Số 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

12. Thời hạnký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.

a.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

+Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.

+Trong thời hạn 05ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

b.Thời hạn thanh toán:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàyhợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

c.Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5,theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5.

 d.Trongthời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá hợp danhSao Việt sẽchuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giácho Agribank Chi nhánh 5theo số tài khoản nêu tại điểmcĐiều này.

Agribank được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.

-Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giákhoản nợ không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

 

Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá,

 mua hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước tại:

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

Địa chỉ: Số 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: 0246.650.5360/028.6270.4858             

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook