Tên tài sản:
Giá khởi điểm : 26.235.675.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
Tiền đặt trước : 2.623.567.500 đồng
Phí tham gia đấu giá : 500.000 đồng

1. Tổ chức đấu giá tài sảnCông ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.

Địa chỉ: 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM

2. Người có tài sản đấu giáNgân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn(Agribank Chi nhánh Trường Sơn).

Địa chỉ: 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,TP.HCM.

Đại diện người có tài sản đấu giá:Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Từ 08giờ 00 phút ngày 29/12/2023 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.

4. Tài sản đấu giá:

4.1 Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 65Bis đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP443034, số vào sổ cấp GCN: CT26811 do Sở Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM cấp ngày 05/11/2013, đăng ký thay đổi tên chủ sử dụng ngày 30/09/2016 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh và Bà Nguyễn Thị kim yến.

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 10        Tờ bản đồ số: 09

- Địa chỉ : 65Bis đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

- Diện tích: 56,9 m2 (Bằng chữ: Năm mươi sáu phẩy chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Riêng 56,9 m2; Chung: không m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Nhà ở

- Địa chỉ : 65Bis đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

- Diện tích xây dựng: 56,9 m2

- Diện tích sàn: 185,8 m2

- Kết cấu: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT.

- Cấp (hạng): cấp 2     

- Số Tầng: 03+lửng

- Thời hạn sở hữu: -/-

4.2 Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉsố 204A An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành 7977627430 hồ sơ gốc số 1916/2007/GCN do UBND Quận 8, TP.HCM cấp ngày 06/11/2007, cập nhập sang tên ngày 27/12/2019 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh.

* Đất ở

- Thửa đất số: 8                        Tờ bản đồ số: 11BĐĐC

- Diện tích: 166,6 m2  (Bằng chữ: một trăm sáu mươi sáu phẩy sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 166,6 m2     Sử dụng chung: Không m2

- Đất được giao hoặc thuê : được công nhận

* Nhà ở :

- Địa chỉ: 204A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TPHCM

- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : 166,6m2

- Kết cấu nhà : vách gạch, mái tôn

- Cấp (hạng) nhà ở : 3

- Số tầng (tầng) : 1

- Năm xây dựng : 1996

- Diện tích sàn nhà phụ (nếu có): 0,0m2

- Thời hạn được sở hữu : lâu dài

4.3 Nguồn gốc tài sản:

- Là tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 1608-LCL-201700203 ngày 23/05/2017 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-201900203-PLHDD01 ngày 21/01/202002; Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 1608-LCL-202000020 ngày 15/01/2020ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn(bên nhận thế chấp), Ông Phạm Hữu Thịnh,  Bà Nguyễn Thị Kim Yến (bên thế chấp) và Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới (bên được cấp tín dụng

- Tài sản được bán theo nguyên trạng, bán một lần toàn bộ02 tài sản bảo đảm nêu trên.

4.4 Giấy tờ tài sản:

- Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-201700203 ngày 23/05/2017 được công chứng tại Văn phòng công chứng Mai Việt Cường số công chứng 003992; quyển số: 05.TP/CC-SCC/HĐGD và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-201900203-PLHDD01, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận 1 ngày 24/05/2017;

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1608-LCL-202000020 ngày 15/01/2020 được công chứng tại Văn phòng công chứng Mai Việt Cường số công chứng 001071; quyển số: 01.TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận 8 ngày 17/01/2020.

- Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-201900222ngày 12/5/2019giữa AgribankChi nhánh Trường Sơn (Bên cho vay) và Công ty Cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới(Bên vay).

- Hợp đồng Ủy quyền giữa Ông Phạm Hữu ThịnhvàBà Nguyễn Thị Kim Yến(bên ủy quyền) Agribank Chi nhánh Trường Sơn (bên được ủy quyền)được chứng nhận tại Văn phòng Công chứng Mai Việt Cường ngày 15/01/2020, số công chứng 001147, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP443034, số vào sổ cấp GCN: CT26811 do Sở Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM cấp ngày 05/11/2013, đăng ký thay đổi tên chủ sử dụng ngày 30/09/2016 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh và Bà Nguyễn Thị Kim Yến.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 7977627430 hồ sơ gốc số 1916/2007/GCN do UBND Quận 8, TP.HCM cấp ngày 06/11/2007, cập nhập sang tên ngày 27/12/2019 đứng tên Ông Phạm Hữu Thịnh.

(sau đây được viết tắt là Giấy chứng nhận quyền tài sản)

- Văn bản số: 518/TTCC ngày 01/7/2022 của Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng – Sở Tư pháp TP.HCM V/v cung cấp thông tin liên quan đến tài sản là nhà đất số 204A An Dương Vương (thửa đất số 8, tờ bản đồ số 11), Phường 16, Quận 8, TPHCM. Theo đó, vào thời điểm 14 giờ 20 phút, ngày 01/7/2022, trung tâm đang nhận được 01 (một) yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng giao dịch liên quan tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 204A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TPHCM.

- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp ngày 20/5/2021 của Agribank Chi nhánh Trường Sơn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 1.

- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp ngày 20/5/2021 của Agribank Chi nhánh Trường Sơn tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 8.

4.5 Hiện trạng tài sản đấu giá:

- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản đấu giá và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản mà Agribank Chi nhánh Trường Sơn hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên Giấy chứng nhận quyền tài sản thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.

- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

5. Tổng giá khởi điểm: 26.235.675.000 đồng(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

6. Tiền đặt trước: 2.623.567.500 đồng(Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, năm trăm đồng)nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.

Số tài khoản: 1608201011257tại Agribank chi nhánh Trường Sơn.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 26/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2023, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham giá đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:          

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2023.

- Địa điểm: tại số 65 Bis đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCMvà số 204A An Dương Vương, phường 16, Quận 8,TPHCM.

8. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/12/2023đến 17 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 (tính thời điểm Tổ chức đấu giá nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

- Địa điểm: 67(Lầu 4.1)Lý Chính Thắng,Phường Võ Thị Sáu,Quận 3 TPHCM.

- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá sẽ không bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

- Tài sản này Ngân hàng chưa thực hiện thu giữ, chưa nhận bàn giaonên người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trămtriệu đồng chẵn).

Để biết thông tin vui lòng liên hệ:

Công ty đấu giá Hợp danh Thành Trí: Điện thoại: 0918 060 516

Agribank AMC LTD: Điện thoại: 0902 949 996 (Mr: Nhã).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

a. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh  Hà Thành

           - Địa chỉ: Số 75 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá.

           - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam(Agribank AMC LTD).

           - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Tài sản cần đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH TM XD Đại Việt:

3. Thông tin về tài sản bảo đảm:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 777235 do Sở tài nguyên và môi trường TP. Hà Nội cấp ngày 05/6/2018 cho Công ty TNHH thương mại xăng dầu Đại Việt. Thửa đất số: ......, tờ bản đồ số: ......, địa chỉ: Số 19 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, diện tích: 160,0 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

+ Nhà ở: Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ, diện tích sàn: 287,4 m2, hình thức sở hữu: Sở hữu riêng, cấp hạng: Cấp 3.

4. Hồ sơ kèm theo:

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 1380/2018/HĐTC, quyển số 01-TP/CC-SCC/ HĐGD ngày 08/6/2018 được ký giữa Bên thế chấp là Công ty TNHH thương mại xăng dầu Đại Việt và Bên nhận thế chấp là Agribank chi nhánh Hà Thành;

5. Hiện trạng tài sản đấu giá:

Toàn bộ tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng của tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ tài sản và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của tài sản. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh Hà Thành, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với tài sản kể từ thời điểm tài sản được đấu giá thành công.

6. Giá khởi điểm đấu giá tài sản: 54.000.000.000 đồng(Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ đồng chẵn).

- Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá sẽ phải nộp các khoản nợ tiền thuế thuế, phí, lệ phí, các loại tiền phạt vi phạm hành chính trên. Người trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý, sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá.

- Tiền đặt trước: 5.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng)

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên từ giá khởi điểm.

7. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản, hồ sơ tài sản: Từ ngày bán hồ sơ đếnngày 11/12/2023tại Tầng 3 số 44 đường Tăng thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Trong giờ hành chính).

Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian xem tài sản, hồ sơ tài sản: Ngày 12/12/2023 và ngày 13/12/2023 (Trong giờ hành chính) tại thửa đất và Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội hoặc Agribank CN Hà Thành hoặc Agribank AMC LTD.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h00 phút ngày 13/12/2023 tại Tầng 3 số 44 đường Tăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/12/2023, ngày 13/12/2023 và trước 17h00 phút ngày 14/12/2023. (trong giờ hành chính).

- Hình thức: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 mở tại Agribank - CN Nam Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.

10. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

11. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).

 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)

 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

 - CMND (CCCD) của người tham gia đấu giá (bản photocopy).

 - Sổ hộ khẩu, xác nhận nơi cư trú (bản photocopy).

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ýNếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 10h30’’ ngày 15/12/2023

 - Địa điểm: Tầng 3 số 44 đườngTăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).

13. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

13.1. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 - Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

13.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá.

 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản: Người trúng đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong thời hạn 05(năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành.

 b. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua tài sản đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.

 - Trong thời hạn 45(bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua tài sản đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Quá thời hạn thanh toán tiền mua tài sản mà người mua tài sản đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua tài sản theo hợp đồng mua bán tài sản đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua tài sản và số tiền này sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá.

 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

 - Người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua tài sản vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Hà Thành, theo số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh Hà Thành.

 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Hà Thành.

14. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các tài sản.

15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam:

Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282

- Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 3 số 44 đườngTăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.   

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 8+9 Tòa Nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, HN
Điện thoại: 024.37728435
 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng nhập thông tin

Tài sản đấu giá khác

TÌM KIẾM TÀI SẢN
: : : : :
hỗ trợ trực tuyến

Mr Đắc: 0982 268 808

Facebook